Strona główna Aktualności W jakim systemie rejestracja unijnych eksporterów?

W jakim systemie rejestracja unijnych eksporterów?

1885
PODZIEL SIĘ

Od dnia 1 stycznia 2017 roku do działań Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) został dołączony System zarejestrowanych eksporterów (REX). W związku z tym nie uległy zmianom zasad ustalania pochodzenia towarów, a jedynie metoda ich dokumentowania. System ten działa poprzez oświadczenia o pochodzeniu towaru sporządzane przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców.

Podstawą działania systemu REX jest Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

System ten ma na celu stopniowe eliminowanie stosowanych dotychczasowo dowodów pochodzenia w postaci deklaracji na fakturze oraz świadectwa na formularzu A. Skutkiem tego jest fakt, że zarejestrowany w systemie REX i posiadający unijny nr REX podmiot może wystawić oświadczenie o pochodzeniu umożliwiające skorzystanie z preferencji celnych dla towarów importowanych do UE.

Kraje, które zaczęły korzystać z systemu REX od stycznia 2017 roku mogą już rozpocząć rejestrację eksporterów w systemie REX. Natomiast kraje, które nie były w stanie dokonać tego w tym terminie mogą go odroczyć do 1 stycznia 2018 roku lub 1 stycznia 2019 roku.

Warto pamiętać, że eksporterzy, z krajów korzystających, które rozpoczęły proces rejestracji swoich przedsiębiorców, ale nie uzyskały jeszcze unijnego nr REX mają możliwość potwierdzać preferencyjne pochodzenie wywożonych towarów przy pomocy oświadczeń sporządzonych jedynie dla produktów wchodzących w skład przesyłki w sytuacji, gdy ich całkowita wartość nie przekracza 6000 EUR. Ponadto w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym kraj korzystający rozpoczyna rejestrację eksporterów, jego właściwe organy mają prawo do wystawiania świadectw pochodzenia Form A na wniosek eksporterów, którzy w chwili składania wniosku nie są jeszcze zarejestrowani w systemie REX, gdy wywożone przez nich towary przekraczają określony limit.

Oznacza to, że w okresie przejściowym będzie można spotkać zarówno dokument Form A jak i oświadczenie o pochodzeniu produktów importowanych do UE. Z kolei numery zarejestrowanych eksporterów wraz z datą rozpoczęcia ważności upoważnienia do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu zostaną opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Istotne jest także, aby importer unijny posługujący się oświadczeniem o pochodzeniu wystawionym przez zarejestrowanego eksportera z kraju GSP sprawdził na ogólnodostępnej stronie internetowej (jeszcze przed wprowadzeniem towaru do obrotu) takie informacje jak:

–  czy eksporter jest zarejestrowany w systemie REX oraz

– czy oświadczenie o pochodzeniu zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 22-07 do RW.

Więcej informacji na temat rejestracji unijnych eksporterów na stronach Ministerstwa Finansów.

WW.