Strona główna Aktualności Uwaga – zmiany w postępowaniu cywilnym

Uwaga – zmiany w postępowaniu cywilnym

1228
PODZIEL SIĘ

Od września 2016 roku zaczną obowiązywać zmiany w postępowaniu cywilnym, które mają na celu doprowadzenie do informatyzacji procesu cywilnego. Przy okazji warto wspomnieć o zmianie kodeksu cywilnego, która dopuszcza formę dokumentową jak i elektroniczną czynności prawnej.

Najważniejsze zmiany w postępowaniu cywilnym obejmują takie zagadnienia jak:

  • opcja wnoszenia pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego(potocznie przez internet),
  • możliwość dla sądu zastosowania doręczenia elektronicznego w każdym postępowaniu, o ile strona wyraziła taką chęć,
  • większą rolę odegra adres z CEIDG (art. 133 par. 2a kpc)
  • orzeczenia sądu będą mogły być doręczane w formie dokumentu elektronicznego,
  • sąd otrzymał możliwość w formie dokumentu elektronicznego
  • sąd ma także możliwość poprzestać na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym jeśli jest oczywistą oczywistością(art. 148(1) kpc),
  • posiedzenia sądu będzie mogło mieć miejsce równocześnie w kilku sądach, a uczestnicy będą łączeni w drodze teletransmisji ( art. 151 par. 2 kpc),
  • oczywiście zmiany stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu ich w życie i nie będą dotyczyć postępowań już trwających

Należy pamiętać, że znowelizowany kodeks postępowania cywilnego obowiązywać będzie od września 2016 roku.

Oczywiście istotnym faktem jest, że budowa elektronicznego biura podawczego nastąpi stopniowow poszczególnych sądach. Natomiast po upływie 3 lat system powinien działać już we wszystkich sądach.

Wprowadzane zmiany mają na celu przyśpieszyć i uprościć postępowanie.

Istotne zmiany obejmą także w postępowaniu egzekucyjnym. Zmiany te dotyczą zakresu czynności, jakie może wykonywać referendarz sądowy, trybu doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokonywanych przez komornika, skargi na czynności komornika, przepisy dotyczące zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego.

Warto przypomnieć, że dodany art. 8791 tworzą nową formę licytacji, tzw. licytację elektroniczną, co ma za zadanie zwiększenie efektywności sprzedaży zajętych ruchomości z jednoczesnym utrzymaniu gwarancji procesowych.