Strona główna Aktualności Uwaga na terminy zapłaty na fakturach VAT !

Uwaga na terminy zapłaty na fakturach VAT !

769
PODZIEL SIĘ

Niedawno została uchwalona nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Celem tej regulacji było zapobiegnięcia nadmiernym opóźnieniom w płatnościach, co wpływało na zatory płatnicze i przez to na niższą konkurencyjność przedsiębiorców.

Co wynika z ustawy ? I czy cele ustawy zostały osiągnięte ?

Pamiętajmy, że zasadniczo przedsiębiorcy powinni zastrzegać terminy nie dłuższe niż 60 – dni, choć optymalnie byłoby gdyby terminy te wynosiły nie więcej niż 30 dni.

Co będzie gdy przedsiębiorca wskaże w umowie termin no. 75 dniowy?

W takiej sytuacji:

1)      Wierzyciel może podnosić, że taki termin jest nieważny, bo sprzeczny z zapisami ustawy i domagać się zapłaty wcześniej;

2)      Wierzyciel od 31 dnia (bez względu na określoną w umowie datę wymagalności) liczy zawsze odsetki ustawowe. Zapisy nie są jasne, ale wydaje się, że od 61 dnia liczyć można wyłącznie jedne odsetki – wynikające z ordynacji podatkowej.

3)      Wierzyciel od 61 dnia może liczyć odsetki jak odsetki za zwłokę w płatności zobowiązań podatkowych, bez względu na to że zapłacimy w tym dłuższym terminie wskazanym na fakturze.

Konstatacja jest jedna: gdyby ryzyko zapłaty odsetek działało dyscyplinująco na dłużników już dawno nie powinno być problemy z opóźnieniami w płatnościach ! Jeśli więc tak nie jest, to powstaje pytanie czym jeszcze ustawodawca chce zdyscyplinować „niesubordynowanych” dłużników ?

Takim środkiem dyscyplinującym ma być zmiana art. 485 § 2a KPC polegająca na umożliwieniu dochodzenia w postępowaniu nakazowym kosztów poniesionych przez wierzyciela z tytułu opóźnienia w zapłacie, na podstawie art. 10 ust. 2. Ustawodawca nie precyzuje o jakie „koszty” i jak wyliczone tutaj chodzi. W skrajnych przypadkach mogą to być np. koszty obsługi prawnej.

Drugim środkiem jaki wprowadza ustawa jest to, że w razie takich  opóźnień wierzyciel z mocy prawa, bez potrzeby wzywania, ma prawo do żądania zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 40 euro (art. 10 ust. 1 ustawy). W tym zakresie w zasadzie jest to kalka z Dyrektywy parlamentu Europejskiego i rady 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

mm