Strona główna Aktualności Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej została podpisana

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej została podpisana

1424
PODZIEL SIĘ
spółka cywilna Lexagit.pl porady prawne online

W dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Cel ustawy

Ustawa ma „na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, (…). Kontynuacja funkcjonowania przedsiębiorstwa oznacza, że będzie mogło ono w dalszym ciągu generować przychody i zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, regulowane będą zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne. Ponadto zwiększą się szanse na rozwój przedsiębiorstwa”. [1]

Zarządca sukcesyjny

Wprowadzona zostaje instytucja zarządu sukcesyjnego. Zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać sam przedsiębiorca lub osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie powołał zarządcy za życia. Zostaje on wpisany do CEIDG. Po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny będzie prowadził jego firmę do czasu zakończenia postępowania spadkowego.

Na temat wprowadzanych zmian pisaliśmy w artykule :

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – co wprowadza?https://lexagit.pl/projekt-ustawy-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznej-wprowadza/

… i sprawy podatkowe firmy

Co istotne, „Ustawa pozwoli zachować ciągłość  rozliczeń podatkowych firmy. Będą one dokonywane z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego. Możliwe będzie m.in. odliczenie straty poniesionej przez przedsiębiorcę, kontynuacja rozpoczętej amortyzacji oraz korzystanie przez zarządcę sukcesyjnego z interpretacji podatkowych uzyskanych przez przedsiębiorcę” – podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii .

Na temat aspektów podatkowych przedsiębiorstwa w spadku  pisaliśmy w artykule:

Zarząd sukcesyjny a podatki:

http://podatkiwspolkach.pl/2017/11/21/zarzad-sukcesyjny-a-podatki-od-1-stycznia-2018/

Podsumowanie

Dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorcy będą funkcjonować w otoczeniu prawnym, które umożliwia realną sztafetę pokoleń. To kolejne usprawnienie dla firm, które zaczyna obowiązywać już w tym roku. (…)” – powiedziała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać od IV kwartału 2018 roku tj. po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło:

  1. Kancelaria Prezydenta RP – http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1082,jedenascie-ustaw-z-podpisem-prezydenta.html
  2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/prezydent-podpisal-ustawe-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznejjuz-w-tym-roku-zmiana-pokoleniowa-w-firmach-bedzie-latwiejsza/

Objaśnienie:

[1] Kancelaria Prezydenta RP: Informacja w sprawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

[2] Tamże

Stan prawny na 1 sierpnia 2018 roku

W.K.


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA