Strona główna Aktualności Usługi audytorskie i usługo-doradcze – rozdział usług?

Usługi audytorskie i usługo-doradcze – rozdział usług?

1851
PODZIEL SIĘ

W dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwalona została ustawa  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie zakazu świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich na rzecz tzw. jednostek zainteresowania publicznego.

Zmiany były wymagane z uwagi na regulacje wspólnotowe – dyrektywę unijną (Dyrektywa 2014/56/UE) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku. Nowe przepisy miały zostać wprowadzone w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2016 roku. Z tego powodu Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt założeń do ustawy, która mała zmienić odpowiednie przepisy o biegłych rewidentach.

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie, że zgodnie z poprawką powiększona zostanie czarna lista usług zakazanych (zgodnie z rozporządzeniem UE) także o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej w oparciu o opcję przewidzianą dla kraju członkowskiego.

Wskazano także, że wprowadzone zostaną także przepisy przejściowe, co pozwoli na zrealizowanie do 31 grudnia 2017 roku umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy.

Zgodnie z ustawą firma audytorska nie będzie mogła w tym samym czasie świadczyć temu samemu klientowi (jednostce zainteresowania publicznego) usług audytorskich i doradczych. Ma to na celu demonopolizację usług audytorskich i doradczych oraz podniesienie bezpieczeństwa firm korzystających z tych usług.

Nowe przepisy skrytykowała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Konfederacja Lewiatan czy Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych. Argumentują to faktem, że przepisy te skomplikują działalność audytorom i mogą doprowadzić do zwolnień pracowników.

Według ekspertów zakaz łączenia usług audytorskich i usług doradczych sprawi, że nie będzie miał kto świadczyć usług weryfikacji spełniania wymogów w zakresie przechowywania aktywów czy usługi oceny systemów zarządzania ryzykiem bankom i domom maklerskim. W ten sposób nastąpi wzrost kosztów audytu z jednoczesnym obniżeniem jego jakości. Zmianie ulegnie także podstawa naliczania maksymalnej kwoty kary możliwą do nałożenia na firmę audytorską lub jednostkę zainteresowania publicznego.

Według opinii rządu ustawa ma służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów, a także przyczyni się do ograniczenia konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi a firmami badanymi.

Raport UOKiK potwierdził, że konkurencja na rynku usług audytorskich i doradczych dla największych spółek giełdowych w Polsce jest nierównomierna, a dominują międzynarodowe korporacje.

WW.