Strona główna Aktualności Uprawnienia ZUS a outsourcing pracowników?

Uprawnienia ZUS a outsourcing pracowników?

2593
PODZIEL SIĘ

Polskie przepisy prawa nie jak dotąd nie uregulowały zjawiska na rynku pracy jakim jest outsourcing pracowników. Tymczasem nieuczciwe firmy mogą wykorzystywać tę instytucję także do ominięcia przepisów o pracy tymczasowej.

Sprawa stała się głośna z uwagi na głośną medialnie aferę z nieuczciwymi agencjami pośrednictwa, które przejęły  pracowników od wielu firm, aby następnie nie płacić za nich podatków i składek. W wyniku tych działań ZUS obliczył, że aż 72 mln zł składek nie trafiły do niego za pracowników. Agencje outsourcowały 25 tys.  pracowników.  W ramach tych działań pobierały opłaty od firm za outsourcing  ludzi. Pracownikom z kolei wypłacały pensje netto a różnicę do kwoty brutto zachowywały dla siebie.

Wszystko zaczęło się już w 2012 roku, gdy urzędnicy wrocławskiego oddziału ZUS zaczęli badać działalność spółki Royal. Jak się okazało brak było pieniędzy na zapłatę zaległych składek za przejętych pracowników, a do tego inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzili, że przekazanie tych pracowników było pozorne (z uwagi na fakt, że po podpisaniu umów outsourcingowych zatrudnieni już przez zewnętrzną spółkę nie zmienili miejsca ani charakteru obowiązków).

W wyniku tej kontroli ZUS stwierdził, że działania te są nieważne i miały na celu tylko ominięcie prawa i obowiązku zapłaty składek. Z tego powodu wydał decyzje nakazujące przedsiębiorcom zapłatę składek za ich pracowników pozornie przeniesionych do zewnętrznej firmy. Z tego powodu 22.02.2017 roku (środa) Komisja ds. Kontroli Państwowej przygotowała odpowiedź na dezyderat ministra pracy w sprawie outsourcingu usług pracowniczych.

Niestety pojęcia: praca tymczasowa i outsourcing są mylone, co może drogo kosztować przedsiębiorcę.

Praca tymczasowa to pojęcie w ramach, którego pracownik ma być zatrudniony przez agencję zatrudnienia.

Natomiast outsourcing może wykonywać każda firma pod postacią umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o pracę. Ogólna definicja outsourcingu pracowniczego mówi o przekazaniu przez firmę innym podmiotom niektórych zadań w procesie działalności tej firmy, gdzie podmioty przejmujące wykonują zlecone zadanie z wykorzystaniem własnych zasobów(w tym pracowników).

Jednakże firmy wykorzystują te możliwości i dokonując przejęcia pracowników nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne za nich, a odpowiedzialność ta ciąży na faktycznym pracodawcy przekazanych pracowników.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała 317 pracodawców, którzy zawarli umowy z podmiotami oferującymi zniżki (sięgające 40-60%) w obowiązkowych składkach na ubezpieczenie społeczne pracowników w ramach outsourcingu pracowniczego.

Sytuacje te sprawiły, że NIK wskazał na potrzebę stworzenia mechanizmów pozwalających na skuteczną reakcję, gdy outsourcing jest wykorzystywany do omijania prawa. ZUS zaproponował, aby stworzyć dokładne pojęcie outsourcingu pracowniczego oraz wprowadzić obowiązek podawania powodu wyrejestrowania płatników składek i ponownej rejestracji z powodu outsourcingu zatrudnienia.

Przedsiębiorcy powinni wybierać podmioty zrzeszone w organizacjach branżowych. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia posiada w swej bazie ponad 60 agencji, które są wyspecjalizowane pracy tymczasowej i outsourcingu, w rekrutacji czy doradztwie personalnym.

WW.