Strona główna Prawo cywilne Upadłość konsumencka – jakie konsekwencje i jak ją przeprowadzić

Upadłość konsumencka – jakie konsekwencje i jak ją przeprowadzić

942
PODZIEL SIĘ

Upadłość konsumencka została wprowadzona do przepisów Ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze  (Dz. U. Nr 60 poz. 535 ze zm.) od 31 marca 2009 r. Celem przepisów było doprowadzenie do redukcji lub umorzenia w całości zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku wystąpienia niezawinionej niewypłacalności.

Przepisy te zostały zmienione istotnie od 31 grudnia 2014 r. Jest to tzw. „duża nowelizacja” upadłości konsumenckiej, która w znacznym stopniu zliberalizowała dotychczasowe przesłanki ogłoszenia upadłości.

Ministerstwo Sprawiedliwości dla wyjaśnienia konsumentom zasad, przebiegu i skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej zamieściło na swojej stronie www.ms.gov.pl rozbudowany poradnik opierający się na zmienionych przepisach ustawy.

W poradniku tym specjaliści w sposób prosty i czytelny przedstawiają m.in. przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, przebieg (etapy) postępowania, skutki oraz m.in. słowniczek pojęć czy wzór wniosku o ogłoszenie upadłości. Niewątpliwie poradnik ten stanowić może kompendium wiedzy dla osób w trudnej sytuacji rozważających złożenie tego typu wniosku.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poradnik dostępne są w tym miejscu.

WW.