Strona główna Słownik Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

949
PODZIEL SIĘ
Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka?
Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność osoby fizycznej. Oznacza to, że osoba taka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W tym celu powinna złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W przeciwieństwie do upadłości gospodarczej, wierzyciele osoby fizycznej nie mogą złożyć wniosku o jej upadłość.
Podstawa prawna: nowelizacja ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie w 2008 roku.

Są jednak pewne zaostrzenia, które nie każdemu konsumentowi pozwalają na takie rozwiązanie swoich problemów finansowych. Otóż, aby sąd przyjął wniosek i ogłosił upadłość konsumencką, osoba starająca się o to musi mieć pieniądze. Sąd stwierdza, czy majątek upadłego pozwoli na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
Kolejne zaostrzenie mówi o tym, że upadłość konsumencką można ogłosić tylko w stosunku do takiej osoby, której niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności. Są to min. utrata pracy z winy pracodawcy czy choroba uniemożliwiająca pracę. Osoby, które pracodawca zwolnił dyscyplinarnie lub same złożyły wypowiedzenie nie będą mogły skorzystać z ogłoszenia takiej upadłości.

Postępowanie upadłościowe
W przypadku, gdy sąd przychyli się do wniosku ogłasza on upadłość, zostaje powołany syndyk, który sprzedaje majątek upadłego. Pieniądze ze sprzedaży w pierwszej kolejności przeznaczane są na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, potem na wynagrodzenie syndyka i na samym końcu zaspokajani są wierzyciele.

WAŻNE!
Majątek upadłego sprzedawany jest przeważnie po dużo niższej cenie niż jest wart.
Upadły musi się również liczyć z tym, że jego mieszkanie czy dom zostaną sprzedane a on dostanie równowartość przeciętnego czynszu, tak aby mógł wynająć mieszkanie na okres 12 miesięcy.

Spłata wierzycieli
Podczas postępowania sąd określa plan spłaty wierzycieli. Zależy to od zarobków dłużnika, ale musi się on liczyć z tym, że duża część dochodów przeznaczana będzie na spłatę. Przez pięć lat upadły wykonuje plan spłaty, jeżeli robi to zgodnie z postanowieniem sądu po upływie tego okresu może starać się o umorzenie pozostałych długów.
Dłużnik nie może sam wybierać, których wierzycieli spłaci najpierw, te decyzje należą do sądu.

Jakie obowiązki ma upadły w trakcie wykonywania planu spłaty?
Upadły nie może kupić nic na raty lub z odroczonym terminem płatności co roku do końca kwietnia musi składać w sądzie sprawozdanie jak wykonuje plan spłaty wierzycieli. Sprawozdanie to dotyczy spłaty za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu musi też wykazać, jakie przychody osiągną w danym roku i dołączyć kopię zeznania podatkowego.

Co jeżeli upadły nie wykona planu spłaty?
W takim przypadku sąd uchyla ten plan, umarza postępowanie a dłużnik nie zostaje oddłużony.

WAŻNE!
Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, upadłość konsumencką można ogłosić raz na 10 lat.

Autor: Jolanta Cholewa, trener/szkoleniowiec