Strona główna Dla pracodawcy Umowa na zastępstwo po zmianach z 22 lutego 2016 roku

Umowa na zastępstwo po zmianach z 22 lutego 2016 roku

1539
PODZIEL SIĘ

Warto pamiętać, że po 22 lutym 2016 roku pracodawcy nadal mogą zawierać umowy o pracę na zastępstwo. Okres wypowiedzenia takiej umowy będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Nowe przepisy wprowadziły zasadę, że jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmie okres dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy trzy – to po upływie tego czasu lub po zawarciu czwartej umowy na czas określony pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jednakże wymienione wyżej limity nie dotyczą umów o pracę zawartych na czas określony :

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w sytuacji, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny znajdujące się po jego

Umowa na zastępstwo musi zatem jasno wskazywać, że została zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Nowelizacja przepisów dokonała także zrównania okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i umów o pracę na czas nieokreślony. Dlatego też od 22 lutego 2016 roku długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (także tej zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy), co sprawia że okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, w sytuacji gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, o ile pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku osób, które już zawarły umowę na zastępstwo przed dniem nowelizacji muszą one uzupełnić umowę o wskazaną przyczynę (przyczyny uzasadniającej odstępstwo od limitów terminowego zatrudnienia), z tym że miały na to 3 miesiące od wejścia w życie przepisów (najdalej do 22 maja 2016 roku). To uzupełnienie powinno było nastąpić za zgodą pracownika. Jeśli zmiana nie zostanie dokonana lub pracownik nie wyrazi na nią zgody automatycznie stanie się umową na czas określony.  Umowa na zastępstwo kończy się, gdy ustaje cel, dla której została zawarta.

 WW.