Strona główna Aktualności Ulga na złe długi – krótszy termin na skorzystanie z „ulgi na...

Ulga na złe długi – krótszy termin na skorzystanie z „ulgi na złe długi” w podatku od towarów i usług

12812
PODZIEL SIĘ

Funkcjonująca od kilku lat w nowej formule tzw. „ulga na złe długi” jest instrumentem bardzo chętnie wykorzystywanym przez podatników podatku VAT.

Wspiera ona zmniejszanie zatorów płatniczych i pozwala na udrożnienie obrotu gospodarczego pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług (podatnikami VAT czynnymi).

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa o VAT”)  a dokładniej projekt z dnia 27 września 2017 r. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zakłada możliwość upowszechnienia prawa do skorzystania przez wierzyciela, który nie otrzymał swojej należności z tzw. „ulgi na złe długi”, z założeniem skrócenia terminu na możliwość dokonania przez wierzyciela korekty. 

Zmiany zaproponowane nowelizacją, w ust. 1a w art. 89a Ustawy o VAT pozwolą na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni a nie jak obecnie 150 dni. 

Analogicznie nowelizacja zakłada zmiany po stronie dłużników (art. 89b ust. 1-2 Ustawy o VAT) polegające na skróceniu terminu ze 150 do 120 dni na dokonanie przez nich obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury.

Zmiany zaproponowane w art. 89b ust. 1-2 Ustawy o VAT nakładają na dłużnika obowiązek dokonania takiej korekty, pozostawiając możliwość uniknięcia tego obowiązku w przypadku uregulowania należności odpowiednio w całości lub w części, lub gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. 

Nie ulega wątpliwości, że skrócenie terminu możliwości zastosowania ulgi po stronie wierzyciela wpłynie pozytywnie na jego kondycję finansową pośrednio uwalniając (wcześniej) dodatkowe środki finansowe.

Natomiast w przypadku dłużnika, skrócenie terminu na obowiązkową korektę zeznania podatkowego spowoduje dodatkową mobilizację w spłacie jego wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku powinno się przełożyć na zmniejszenie powstawania długów płatniczych w obrocie gospodarczym. 

Zmiana miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

O zmianach w zakresie ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych można przeczytać w artykule pt. Nowelizacja PIT oraz CIT. Krótszy termin na skorzystanie z tzw. „ulgi na złe długi” i nowe obowiązki dłużnika.

Projekt w fazie opiniowania.

Bartłomiej Cogiel – prawnik, Kancelaria Prawna „Gach, Mizińska” w Krakowie, www.gm-legal.pl