Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa – formy pomocy w zakresie podatków

Tarcza antykryzysowa – formy pomocy w zakresie podatków

1616
PODZIEL SIĘ
tarcza antykryzysowa Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa jest to nazwa  pakietu ustaw aktualnie przygotowywanych przez rząd. Mają one na celu  pomoc  dla  przedsiębiorców, ich pracowników oraz całej gospodarki w przetrwaniu  pandemii  koronawirusa.

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

 • Bezpieczeństwo Pracowników,
 • Finansowanie Przedsiębiorstw,
 • Ochrona Zdrowia,
 • Wzmocnienie Systemu Finansowego,
 • Program Inwestycji Publicznych.

Jakie rozwiązania w rządowym pakiecie  antykryzysowym zaproponowało Ministerstwo Finansów?

W pakiecie tzw. tarczy antykryzysowej resort finansów zaproponował m.in.:

 1. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno – skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego
 2. Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej
 3. Ulgę z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem
 4. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych
 5. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT
 6. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych
 7. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników
 8. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR)
 9. Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości
 10. Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej [1].

Więcej informacji  na temat  założeń tarczy antykryzysowej w obszarze podatków PIT, CIT i VAT zawiera artykuł mec. Małgorzaty GachPodatki w dobie koronawirusa – podsumowanie na dzień 21.03.2020

Komentarz eksperta

„Podatki to nie tylko źródło finansów dla Państwa ale też realne obciążenia dla podatników. Trudno myśleć o zapłacie podatków, jeśli nie można prowadzić działalności bo została ona faktycznie zakazana, albo po prostu w związku z obowiązkową czy dobrowolną kwarantanną nie ma chętnych do zakupu towarów czy usług” –  mec. Małgorzata Gach z Kancelarii Prawnej GACH MIZIŃSKA spółka jawna z Krakowa

Czy w związku z koronawirusem  Ministerstwo Finansów  aktualnie  wspiera przedsiębiorców?

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Pozwoli to  na objęcie gwarancjami do 80% kredytów i  obniżenie opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%. [2].

„Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości – czytamy w komunikacie resortu finansów [3].  Taka możliwość dopuszcza art. 67a Ordynacji podatkowej [4] zgodnie z którym organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty wraz z należnymi odsetkami albo umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Objaśnienie:

[1] Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej – (dostęp w dniu 21 marca 2020 r.)

[2] Ministerstwo Finansów z pomocą dla MŚP –  (dostęp w dniu 21 marca 2020 r.)

[3] Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem –  (dostęp w dniu 21 marca 2020 r.)

[4] Ordynacja podatkowa : Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2019. 900 )

W.K.