Strona główna Tagi Wyrok

Tag: wyrok

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (4)

Apelacja jest to środek odwoławczy przysługujący stronom od niekorzystnych orzeczeń (wyrok, postanowienie) wydanych przez sąd I instancji. Wydane orzeczenie strona może zaskarżyć w całości...

Wniosek o uzasadnienie wyroku – możliwe zwolnienie z opłaty sądowej

Osoba fizyczna, która nie zgadza się z wydanym przez sąd orzeczeniem może składać apelację. Najpierw jednak powinna złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie orzeczenia...

Planowane zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego [2]

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD 309). Planowane zmiany do Kodeksu...

Klauzula wykonalności a rygor natychmiastowej wykonalności – cz. 1

Klauzula wykonalności oraz rygor natychmiastowej wykonalności są instytucjami prawa odnoszącymi się do wykonywania orzeczeń sądowych. Wykonanie orzeczenia sądu oznacza, że zostało zrealizowane (dobrowolnie lub przymusowo)...

Uwaga – zmiany w postępowaniu cywilnym

Od września 2016 roku zaczną obowiązywać zmiany w postępowaniu cywilnym, które mają na celu doprowadzenie do informatyzacji procesu cywilnego. Przy okazji warto wspomnieć o zmianie...