Strona główna Tagi Weksel

Tag: weksel

Spółka jawna: Majątek spółki jawnej – najważniejsze informacje

W artykule zostały omówione aspekty prawne majątku w spółce jawnej. Zatem co stanowi majątek spółki jawnej ? Przypomnijmy: Spółka jawna jest jedną z form prawnych...

Indos

Indos wiąże się bezpośrednio z przenoszeniem weksla przez posiadacza weksla na kolejna osobę. Kwestię indosu regulują zapisy art. 11 i nast. Prawa wekslowego. Każdy weksel...

EKSPERCI LexAgit – weksel ważny czy nieważny ? Glosa do uchwały...

Poniższa glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 11/15 zostala nagodzona w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę....