Strona główna Tagi Spółka partnerska

Tag: spółka partnerska

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2019 (2)

Z dniem 1 marca 2019 r. nastąpią zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Wprowadzają je przepisy Ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie...

Zarząd w spółce partnerskiej

Spółka partnerska jest osobową spółką handlową opartą na wzorcu normatywnym spółki jawnej – w sprawach nieuregulowanych w dziale Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) dotyczącym spółki...

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego – ważna informacja dla...

Czerwiec to zwykle gorący miesiąc w ciągu roku. Do końca czerwca spółki zobligowane są bowiem złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego różnego typu dokumentów, w...

Kurator dla spółki – kiedy się go ustanawia i jakie są...

Kuratela jest instytucją niejednorodną, zróżnicowaną i służy realizacji różnych celów i funkcji. Kuratora ustanawia się w wypadkach przewidzianych w ustawie dla osoby fizycznej lub...

Firma (nazwa) przedsiębiorcy – jakie są zasady

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego każdy przedsiębiorca działa pod własną firmą. Firmę ujawnia się co do zasady w rejestrze, do którego wpisany jest przedsiębiorca. Firma...

Spółka partnerska

Spółka partnerska to spółka osobowa regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Spółka partnerska to spółka powołana w celu wykonywania przez wspólników (partnerów) - będących...

Spółki jawne i partnerskie muszą pamiętać o złożeniu do KRS oświadczenia...

Spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowane są do...