Strona główna Tagi Sąd Najwyższy

Tag: Sąd Najwyższy

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia (1)

W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące postępowania kasacyjnego. Przepisy dotyczące skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym zostały zawarte w art. 398(1) - 398(21) Kodeksu...

EKSPERCI LexAgit – weksel ważny czy nieważny ? Glosa do uchwały...

Poniższa glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 11/15 zostala nagodzona w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę....

Sąd Najwyższy o rabatach posprzedażowych w kontekście nieuczciwej konkurencji

18 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy rozpoznał przedstawione mu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach zagadnienie prawne dotyczące charakteru i dopuszczalności zastrzegania w umowach między dostawcami towarów...