Strona główna Tagi Rejestr

Tag: rejestr

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 2019 – najważniejsze informacje

Od dnia 13 października 2019 r. funkcjonuje  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: Rejestr). Został wprowadzony przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...

Spółka jawna: Rozwiązanie spółki jawnej – kilka spraw

Kontynuując temat spółki jawnej artykuł omawia ustawowe przyczyny uzasadniające rozwiązanie spółki jawnej. Jakie  przyczyny uzasadniają rozwiązanie spółki jawnej? Zgodnie z dyspozycją art. 58 par. 1...

Spółka jawna: Wznowienie działalności spółki jawnej 2019

Spółka jawna jako przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić  działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy.  Kwestie te zostały...

Kto podlega wpisowi do CEIDG? (4)

Poprzednie artykuły z cyklu poświęconego przedsiębiorcom i Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej poświęcone były podstawowym zasadom funkcjonowania tej ewidencji. Pisaliśmy o tym...

Jakie kolejne kroki w walce z przestępczością?

Ministerstwo Finansów szuka sposobów na sprawne zlokalizowanie rachunków bankowych podatników służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych. Ma to ułatwić w szczególności poszukiwanie majątku...

Centralna Baza Rachunków – na czym ma polegać?

Kolejny projekt ustawy został przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt ten dotyczy Centralnej Bazy Rachunków (CBR). Projekt tej ustawy ma na celu ułatwienie lokalizowania...