Strona główna Tagi Prawo pracy

Tag: prawo pracy

Reprezentacja spółki jawnej: Kto reprezentuje spółkę jawną w stosunku pracy?

Artykuł przybliża zasady ogólne reprezentacji spółki jawnej zatrudniającej pracowników. Wykorzystany w nim został pogląd w literaturze i orzecznictwie Sadu Najwyższego. Przypomnijmy … Spółka jawna jest ...

Zmiana czasu letniego na zimowy 2018 – rozliczenie dodatkowej godziny pracy

W nocy z 27 na 28 października 2018 r. nastąpi zmiana czasu letniego środkowoeuropejskiego na zimowy. Będzie ona polegać na przesunięciu  zegarów z godz....

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu – kilka kwestii

Niniejszy artykuł przybliża zagadnienie przedłużenia terminowej umowy o pracę do dnia porodu oraz związane z tym prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego...

Prawo pracy 2017: Odwołanie do sądu pracy w nowym terminie

Od 1 stycznia 2017 roku pracownik ma dłuższy termin na wniesienie odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy. Termin wydłużony i ujednolicony Ustawa z 16 grudnia 2016...

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy „Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany 2016...

„Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany 2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017” – już w marcu w Bydgoszczy! Miło nam, że nasz portal...

Jak będzie wyglądał współczynnik urlopowy w 2017 roku?

Jak wiadomo niektóre przeliczniki związane z prawem pracy są ustalane każdego roku. Podobnie ustala się współczynnik urlopowy, który jest konieczny przy obliczaniu ekwiwalentu za...

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Kolejną z projektowanych nowelizacji przepisów prawa jest nowelizacja ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234). Jednakże w związku z projektem zmian...

Akta pracownicze – jak długo należy je przechowywać?

Obecnie przedstawiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt ten został przekazany do...

Skutki niewykorzystania urlopu wypoczynkowego

Prawo pracy zakłada, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. W momencie, gdy...

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Niektóre obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika są powszechnie znane np. takie jak wypłata wynagrodzenia za pracę czy udzielenie urlopu wypoczynkowego. A co z...