Strona główna Tagi Powództwo o uchylenie uchwały

Tag: powództwo o uchylenie uchwały

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia (cz. 1)

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej jest organem właścicielskim spółki, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze spółki niezależnie od rodzaju oraz ilości posiadanych akcji. Akcjonariuszom tym...

Zaskarżanie uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała jest formą zajęcia stanowiska przez organ kolegialny – wyraża ona stanowisko członków tego organu, którzy składają – każdy z osobna – oświadczenie (wyrażone...