Strona główna Tagi Postępowanie cywilne

Tag: postępowanie cywilne

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (3)

Artykuł omawia zarzuty apelacyjne przy apelacji cywilnej. Przypomnijmy ... Apelację do sądu drugiej instancji strona może wnieść samodzielnie albo przez  reprezentującego ją pełnomocnika. Termin do wniesienia...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (1)

Instytucja apelacji w postępowaniu cywilnym została uregulowana w art. 367 – 391 Kodeksu postępowania cywilnego. W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje  na temat zasad...

Sprzeciw od nakazu zapłaty – kilka pytań

Banki lub parabanki często „uwalniają się” od niespłaconych pożyczek lub kredytów. W tym celu bez zgody dłużnika dokonują cesji wierzytelności na rzecz  firm windykacyjnym...

Wniosek o uzasadnienie wyroku – możliwe zwolnienie z opłaty sądowej

Osoba fizyczna, która nie zgadza się z wydanym przez sąd orzeczeniem może składać apelację. Najpierw jednak powinna złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie orzeczenia...

Zmiany w prawie: Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach...

W dniu 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie  znowelizowana ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.) . Ustawodawca podwyższył w niej dotychczasowe...

Zmiany w prawie: Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...

W dniu dzisiejszym tj. 21 sierpnia 2019 r. zmieniają się przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – najistotniejsze planowane zmiany [1]

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.   Prace w tym kierunku rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. (projekt z dnia 27 listopada...

Od 14 lipca 2017 roku małoletni za zgodą sądu mogą uczestniczyć...

W dniu 14 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz...

Powrót odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych?

W 2012 roku zlikwidowano odrębność proceduralną spraw gospodarczych, co zostało krytycznie ocenione przez obecny rząd. Dlatego też wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak poinformował w trakcie...

Uwaga – zmiany w postępowaniu cywilnym

Od września 2016 roku zaczną obowiązywać zmiany w postępowaniu cywilnym, które mają na celu doprowadzenie do informatyzacji procesu cywilnego. Przy okazji warto wspomnieć o zmianie...