Strona główna Tagi Odszkodowanie

Tag: odszkodowanie

Odszkodowanie za nieudaną operację

Artykuł zewnętrzny Odszkodowanie za nieudaną operację stanowi coraz częstszy przedmiot procesów sądowych za popełniony błąd medyczny. Wynika to z faktu, że, niestety, przypadki tego rodzaju...

Tarcza antykryzysowa dla spółki cywilnej – mikropożyczka (3)

W świetle art. 15 zzd ust. 1 ustawy o COVID-19 z mikropożyczki ze środków  Funduszu Pracy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (tym tzw. samozatrudnieni),  którzy...

Spółka jawna: Naruszenie zakazu konkurencji – jakie są jego skutki? (2)

Artykuł odpowiada na pytanie: Jakie są skutki prawne naruszenia przez wspólnika spółki zakazu konkurencji wobec spółki ? Przypomnijmy ... Wspólnicy spółki jawnej mają dostęp do informacji...

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z...

W świetle art. 11 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i...

Wiek emerytalny 2017: Czy nabycie prawa do emerytury ze względu na...

Artykuł odpowiada na pytanie: Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu uzyskania powszechnego wieku emerytalnego? Zwolnienie pracownika z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego zostanie opisane...

Co i kiedy chroni tajemnica lekarska?

Z wykonywaniem funkcji lekarza łączy się dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta. Ujawnienie ich może doprowadzić do naruszenia prywatności pacjentów. Obowiązek zachowania tajemnicy...

Ugoda bez podatku to tylko ugoda sądowa

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach odszkodowanie lub zadośćuczynienie uzyskane na podstawie ugody zawartej przez strony mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od...

Czym jest kara umowna i w jakich umowach znajduje zastosowanie?

Z karą umowną mamy do czynienia zwykle wtedy, kiedy zawierane są umowy długoterminowe, niosące wysokie ryzyko wystąpienia okoliczności wpływających na opóźnienia lub niewykonanie zapisów...

Komu przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot

Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11...

Równowartość 40 euro jako rekompensata za nieterminową zapłatę

„Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach...