Strona główna Tagi Odsetki

Tag: odsetki

Proporcjonalny zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – kiedy jest możliwy

Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego po dniu 18 grudnia 2011 r. wiąże się nie tylko ze spłatą pożyczonej kwoty. Dochodzą do tego także koszty, które...

Tarcza antykryzysowa 3.0 – zmiany w zakresie podatków

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz. U....

Tarcza antykryzysowa: Podatnik rozliczy PIT do dnia 1 czerwca 2020...

Zgodnie z dyspozycją art. 45 par. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym...

Dług sprzed kilku lat – zapłacić czy nie?

W obecnym stanie prawnym wierzyciel może odzyskać dług przedawniony, jeżeli dłużnik uzna powstałe zadłużenie. Wykorzystują to także firmy windykacyjne, które wykupują za symboliczne kwoty...

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – jak się je liczy...

W każdym państwie to przepisy ustalają wysokość odsetek ustawowych. Odsetki to forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Do otrzymania odsetek za zwłokę...

Odsetki ustawowe – co to takiego?

Generalnie rzecz ujmując, odsetki ustawowe stanowią pewną formę odszkodowania za opóźnienie w płatności świadczenia pieniężnego. Zaznaczyć należy, że wyodrębnić można odsetki za opóźnienie lub odsetki...

Nowe odsetki dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące sposobu liczenia odsetek. Nowelizacje kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w...

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

Pojęcie przedawnienia pojawia się w szeregu aktach prawnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców najbardziej istotne znaczenie ma przedawnienie materialnych roszczeń cywilnoprawnych regulowane w art. 117-125...

Cienka kapitalizacja – spłata kapitału pożyczki przed spłatą odsetek – skutki...

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie ograniczenia w zaliczaniu odsetek od umów pożyczek zawartych przez podmioty kwalifikowane...