Strona główna Tagi Lexipedia

Tag: Lexipedia

Doradca restrukturyzacyjny

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest to nowy zawód w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Doradca restrukturyzacyjny jest organem pozasądowym każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Może nim...

Licencja

Licencja (z j.łac. licet, „jest dozwolone“) stanowi jedną z wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Czym...

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnice przedsiębiorstwa stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, które posiadają wartość gospodarczą, są niejawne...

Zdolność upadłościowa

Zdolność upadłościowa nie posiada definicji w Prawie upadłościowym. Jak wskazuje orzecznictwo: „(…) nie jest pojęciem ustawowym lecz doktrynalnym i oznacza prawny przymiot polegający na...

Mikroprzedsiębiorca

Art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2021. 162) wskazuje, że określenie „mikroprzedsiębiorca”...

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową.  Umożliwia on m.in.: wystawianie faktur ustrukturyzowanych; dostęp do faktur ustrukturyzowanych, otrzymywanie...