Strona główna Tagi Krajowy Rejestr Sądowy

Tag: Krajowy Rejestr Sądowy

Przedsiębiorca

Podstawowe definicje przedsiębiorcy zawiera art. 4 ust. 1- 2  ustawy Prawo Przedsiębiorców, oraz art. 43(1) Kodeksu cywilnego (k.c.). Jak definiuje „przedsiębiorcę” ustawa Prawo przedsiębiorców? Zgodnie z...

Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS – aktualizacja

Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest istotny dla funkcjonowania tejże spółki, ponieważ wtedy spółka jawna rozpoczyna swoją działalność na...

Nowelizacja ustawy o KRS – planowane zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2106). Planowana...

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest to publiczny rejestr podmiotów gospodarczych prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Sprawdź:  Siedziby i obszary właściwości Wydziałów...

Likwidacja spółki jawnej: Otwarcie postępowania likwidacyjnego (2)

W artykule została omówiona kwestia zgłoszenia likwidacji spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego i Gospodarczego. Przypomnijmy … Spółka jawna przystępuje do likwidacji, jeżeli...

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka z o.o.

Artykuł omawia  powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czym jest Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (spółka z o.o.)...

Zmiany danych spółki z o.o. w KRS – zgodnie z Ustawą...

W poprzednim artykule była mowa o przepisach Kodeksu spółek handlowych prowadzających obowiązki w zakresie ujawnienia w KRS zmian danych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś...

Zgłoszenie do KRS zmiany danych spółki z o.o. – kiedy jest...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem podlegającym obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorstw jakim jest Krajowy Rejestr Sądowy. Zawiera on zarówno aktualne jak i historyczne...

S24 czyli 5 kroków jak założyć spółkę z o.o. przez Internet

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w sposób tradycyjny, czyli przy zastosowaniu formy aktu notarialnego (art. 157 § 2 KSH), bądź za pośrednictwem Internetu...

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego – ważna informacja dla...

Czerwiec to zwykle gorący miesiąc w ciągu roku. Do końca czerwca spółki zobligowane są bowiem złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego różnego typu dokumentów, w...