Strona główna Tagi Koszty sądowe

Tag: koszty sądowe

Wniosek o uzasadnienie wyroku – możliwe zwolnienie z opłaty sądowej

Osoba fizyczna, która nie zgadza się z wydanym przez sąd orzeczeniem może składać apelację. Najpierw jednak powinna złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie orzeczenia...

Zmiany w prawie: Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach...

W dniu 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie  znowelizowana ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.) . Ustawodawca podwyższył w niej dotychczasowe...

Zmiany w prawie: Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...

W dniu dzisiejszym tj. 21 sierpnia 2019 r. zmieniają się przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...

Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym –...

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym poniżej wzór wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym...

Koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym – czy jest możliwe zwolnienie

Prawo wieczystoksięgowe regulują przepisy Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. 2017.1007). Czym jest księga wieczysta Księgi...

Zwolnienie od kosztów sądowych – podstawowe zasady – cz. 3

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jako wyjątek od zasady, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo...

Opłaty w postępowaniu cywilnym – dalsze zasady cz.2

W poprzednim artykule była m.in. mowa o tym jakie są rodzaje opłat sądowych wnoszonych przez strony w toku postępowania cywilnego. Dzisiaj dalsze informacje w...

Koszty sądowe – zasady pokrywania przez strony

W polskim systemie prawnym przeprowadzenie sądowego postępowania cywilnego następuje co do zasady odpłatnie. Koszty sądowe są zatem bardzo istotne dla wszczynających i prowadzących postępowania. Koszty...

Koszty postępowania sądowego – postępowanie nieprocesowe – cz. 4

Dzisiaj ostatni artykuł z cyklu dotyczącego kosztów postępowania sądowego a w nim mowa będzie o kosztach postępowania nieprocesowego. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym Obok spraw...

Koszty postępowania sądowego – szczególne regulacje – cz. 3

Dzisiaj kolejny artykuł z cyklu dotyczącego kosztów postępowania sądowego. Inne informacje w artykule pt. "Koszty postępowania sądowego - co się do nich zalicza -...