Strona główna Tagi Dywidenda

Tag: dywidenda

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2019 (1)

Z dniem 1 marca 2019 r. wejdą w życie nowe  przepisy wynikające  z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców...

Jak ustalić kwotę do podziału w spółce z o.o.?

Wielkimi krokami zbliża się koniec czerwca a zatem czas do którego winny się odbyć zwyczajne zgromadzenia wspólników spółek, w tym spółek z o.o. Dobrze...

Majątkowe prawa udziałowe w spółce z o.o. – prawo do udziału...

Majątkowe prawa udziałowe to prawa związane z uczestnictwem w spółce z o.o., wynikające z posiadania przynajmniej jednego udziału w kapitale zakładowym spółki, których celem...

Wypłata dywidendy nie jest kosztem podatkowym

Czerwiec każdego roku jest standardowo ostatnim miesiącem, w którym Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników czy Akcjonariuszy spółek kapitałowych czy spółek komandytowo-akcyjnych podejmują uchwały w sprawie podziału...

VAT od rzeczowego rozliczania wierzytelności – pytanie prawne do NSA

W ostatnich latach często metodą rozliczeń wierzytelności stało się rzeczowe rozliczanie wierzytelności. Na czym polega to rzeczowe rozliczanie wierzytelności Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba fizyczna...

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to pozycja bilansowa, ujmowana w pasywach bilansu spółki jako element kapitałów własnych. Pozycja ta jest obligatoryjna jedynie w zakresie spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych,...

Dywidenda

Dywidenda to inaczej udział w zysku. Pojęcie to używane jest w odniesieniu do udziału wspólnika/akcjonariusza w zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej...