Strona główna Tagi Bezskuteczność egzekucji

Tag: bezskuteczność egzekucji

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Przedmiotem artykułu jest omówienie kilku spraw związanych z ponoszeniem przez byłych członków zarządu spółki z o.o. odpowiedzialności za jej zobowiązania podatkowe. Przedstawione zostały poglądy...

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe w spółce z o.o.

W niniejszym artykule została omówiona kwestia ponoszenia przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania podatkowe. Przedstawione zostały poglądy w orzecznictwie sądowym....

Przedawnienie 2018: Przedawnienie roszczeń w spółce z o.o. (2)

W drugiej części artykułu omówiona jest kwestia terminu przedawnienia dla roszczeń wierzyciela przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykorzystany został pogląd z orzecznictwa...

Przedawnienie 2018: Przedawnienie roszczeń w spółce z o.o. (1)

Działająca na rynku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może z przyczyn niezależnych od siebie stać się niewypłacalna. Wierzyciel spółki nie może przy tym czekać w...

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej cz. 2

Poprzedni artykuł pt. Odpowiedzialność subsydiarna w spółce jawnej - co to takiego? cz. 1 poświęcony był tematowi odpowiedzialności subsydiarnej w spółce jawnej. Dzisiaj o...

Wniosek o egzekucję alimentów – o czym należy pamiętać?

Dzisiaj więcej szczegółów na temat wniosku o egzekucję alimentów. Wniosek o egzekucję alimentów - co powinien obejmować Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych może...

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki, chodzi tu o odpowiedzialność wobec osób trzecich, a dokładnie o odpowiedzialność za wykonanie tych zobowiązań, ponosi zarówno sama spółka jawna...

Skarga pauliańska w praktyce organów podatkowych a zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich

Skarga pauliańska – na czym polega To tajemnicze określenie rodzaju postępowania opisanego w Kodeksie cywilnym, który służy wierzycielom do odzyskiwania ich należności głównie w...

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe – najciekawsze orzeczenia (cz. 2)

W jednym z ostatnich artykułów była mowa o zasadach odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe podmiotu. Dzisiaj czas na kilka orzeczeń sądowych...