Strona główna Tagi Aktywa

Tag: aktywa

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zdefiniowane zostało w przepisach Kodeksu cywilnego. Art. 55 1 k.c. stanowi, że: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności...

Przedsiębiorstwo – pojęcie prawne

Przedsiębiorstwo a zatem pewien konglomerat składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej także może być przedmiotem obrotu, a zatem może zostać np....

Bilans

Bilans to dokument stanowiący element sprawozdania finansowego obejmujący aktywa i pasywa jednostki. Zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości...