Strona główna Aktualności Świadectwa pracy – wykluczające się przepisy?

Świadectwa pracy – wykluczające się przepisy?

1281
PODZIEL SIĘ

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Niestety propozycje zmian były tak liczne, że doszło do stworzenia sprzecznych wręcz regulacji prawnych. Najpierw zapowiedziano, że od stycznia 2017 roku firmy nie będą miały obowiązku wydawania świadectw pracy po upływie 2-letniego okresu zatrudnienia, o ile podpiszą kolejną umowę na czas określony w ciągu 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej.

Z kolei Ministerstwo Rozwoju zamierza od czerwca 2017 roku przywrócić obecnie obowiązujące przepisy. Dodatkowo Państwowa Inspekcja Pracy została upoważniona przepisami do nakładania grzywny nawet do wysokości 30 tys. złotych.

Bałagan ustawodawczy wymaga uporządkowania, tak aby pracodawcy wiedzieli jakie są ich obowiązki prawne. Zaznaczyć bowiem należy, że pracodawca, jeśli nie zorientuje się w nowych przepisach narazi się na kary od Państwowej Inspekcji Pracy oraz wypłaty 6-tygodniowych pensji jako odszkodowań dla pracowników.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma wprowadzić zmiany korzystne dla pracodawców, gdyż pracodawca byłby zwolniony z wydawania świadectw pracy po upływie 24 miesięcy od zatrudnienia pracownika na czas określony. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju ze swoim projektem modyfikacji przepisów chce powrotu do obecnie obowiązujących przepisów. Sprawi to, że pracodawca będzie zmuszony wydać świadectwa pracy po upływie 24 miesięcy od momentu ich zatrudnienia na czas określony, nawet gdy zatrudnienie będzie kontynuowane. Pracodawcy obawiają się także braku przepisów przejściowych, które powinny zostać wprowadzone na przełomie maja i czerwca 2017 roku, gdyż bez nich nie będą wiedzieli co robić i narażą się na kary (o czym mówi art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy).

Eksperci wyrażają nadzieję, że prawodawca wycofa się z powrotu do zasady obowiązku wystawiania świadectw pracy pracownikom, pracującym dłużej niż 2 lata, lecz na podstawie umów zawartych na czas określony. Poza tym co do zasady świadectwo pracy jest potrzebne w momencie ustania zatrudnienia u danego pracodawcy.

W obecnym stanie prawnym pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy niezwłocznie. Dotyczy to sytuacji, gdy następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Obowiązkowe jest także wydanie świadectwa pracy w wyniku zakończonych umów w sytuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy u tego samego pracodawcy, ale termin wydania świadectwa pracy wynosi 24 miesiące od zawarcia pierwszej umowy. Natomiast po zmianach wydanie świadectwa pracy dotyczące poprzedniego zakończonego zatrudnienia będzie możliwe tylko na wniosek pracownika.

WW.