Strona główna Aktualności Sukcesja w firmach rodzinnych. Czy będzie ustawa o sukcesji w firmach rodzinnych?

Sukcesja w firmach rodzinnych. Czy będzie ustawa o sukcesji w firmach rodzinnych?

1153
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad rozwiązaniem problemów dotyczących sukcesji w firmach rodzinnych. Tempo prac pozwala przypuszczać, że projekt ustawy będzie już gotowy w styczniu 2017 roku.

Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy wprowadzi do porządku prawnego instytucję prokurenta spadkowego. Generalnie będzie to prokurent mortis causa, czyli pełnomocnik który zostanie wpisany w CEiDG, a po śmierci przedsiębiorcy będzie mógł podjąć działalność zmarłego przedsiębiorcy. Prokurent taki ma mieć dostęp do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy, będzie mógł się posługiwać NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy oraz będzie reprezentował spadkobierców w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Zatem intencją jest, aby właśnie ta osoba zarządzała firmą do czasu rozstrzygnięć spadkowych. Sukcesja w firmach rodzinnych powinna być zatem bardziej zabezpieczona.

Temu zagadnieniu zostało poświęcone spotkanie Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Proponowany projekt ustawy ma zapewnić możliwość utrzymania koncesji, gdy nowi właściciele spełniają warunki koncesyjne w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku.

Dyskutowano także nad pomysłem wprowadzenia do polskiego prawa spółki rodzinnej (dającej możliwość przekształcenia działalności osoby fizycznej w bardziej przejrzystą formę prawną jaką jest spółka).

Przedstawiono także problemy, które wywołują niechęć do przekształcania się w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w jednoosobowe spółki akcyjne (o takich możliwościach pisaliśmy już na łamach portalu), którymi są:

wysokie koszty przekształcenia działalności osoby fizycznej w spółkę;

brak przejrzystości spółek (podatek płaci się od zysków i od dywidendy, ponieważ mamy do czynienia ze spółkami kapitałowymi);

– koszty spowodowane rozszerzoną sprawozdawczością finansową.

Proponowane jest także utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych po śmierci przedsiębiorcy (jeśli nie zależą one od przymiotów osobistych przedsiębiorcy) czy częściowy dział spadku. Proponowane są także takie rozwiązania jak fundacja rodzinna albo fundusz powierniczy.

Projekt ustawy ma stawić czoło takim problemom jak:

– ograniczone możliwości posługiwania się firmą zmarłego przedsiębiorcy;

– brak możliwości posługiwania się NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy;

– małe szanse na wznowienie działalności w przypadku braku porozumienia między spadkobiercami;

– konieczność uzyskiwania zgody sądu opiekuńczego na czynności związane ze spadkiem (w tym masy przedsiębiorstwa) w przypadku małoletnich spadkobierców;

– wygaśnięcie umów o pracę, pełnomocnictw, umów cywilno-prawnych i decyzji administracyjnych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy;

– utrudniony dostęp do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy.

WW.