Strona główna Ogólna Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie

955
PODZIEL SIĘ

Stosowne odszkodowanie
W art. 446.§ 3. Kodeksu cywilnego uregulowane zostało pojęcie stosownego odszkodowania. Zgodnie z przepisem poszkodowany może otrzymać odszkodowanie finansowe z tytułu pogorszenia się jego sytuacji finansowej jeżeli zmarła bliska mu osoba (członek rodziny), wspierająca finansowo poszkodowanego. Śmierć bliskiej osoby nie może nastąpić z przyczyn naturalnych lub długotrwałej choroby, musi zaś być następstwem zaniedbania, zaniechania lub działania niezgodnego z prawem sprawcy (sprawcy wypadku, błędu medycznego, pobicia).

Kto może starać się o stosowne odszkodowanie?
O stosowne odszkodowanie mogą starać się:
– osoby bliskie, zamieszkujące ze zmarłym;
– osoby, które były wspierane finansowo przez zmarłego
– bliscy znajdujące się na stałym utrzymaniu zmarłego (np. rodzice, dziadkowie, przede wszystkim żona, dzieci).

Aspekt finansowy stosownego odszkodowania
Poszkodowani często nie dostrzegają podstaw przyznawania stosownego odszkodowania, które jest odszkodowaniem przyznawanym wyłącznie w sytuacji pogorszenia stanu finansowego rodziny po śmierci bliskiego. Odszkodowanie to nie jest przyznawane za straty natury psychicznej, rozstrój psychiczny po śmierci bliskiego. W związku z powyższym, jeżeli o odszkodowanie zwróci się dalsza rodzina zmarłego, nie znajdująca się na jego utrzymaniu bądź nie wspierana finansowo – nie może liczyć na stosowne odszkodowanie. Odszkodowaniem pokrywającym szkody natury psychicznej po śmierci bliskiego jest zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, zdefiniowane w art. 446.§4 Kodeksu cywilnego.

Przykład:
Pan Marcin mieszkał z babcią, która finansowała mu studia oraz mieszkanie, opłacała rachunki za telefon i wszelkie czynsze. Niestety na skutek potrącenia na pasach poszkodowana zmarła. Sytuacja Pana Marcina uległa znacznemu pogorszeniu – musiał zacząć samodzielnie zarabiać aby utrzymać się i pokryć miesięczne rachunki. W sytuacji gdy studiował dziennie nie miał możliwości podjęcia pracy. W takiej sytuacji poszkodowany może ubiegać się o stosowne odszkodowanie po śmierci babci. Dodatkowo z uwagi na rozstrój zdrowia psychicznego może wystąpić również o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby.

Dokumentacja szkody
W dochodzeniu stosownego odszkodowania niezwykle ważne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji obrazującej wsparcie finansowe dokonywane przez zmarłego na poszkodowanym. Niestety wielu poszkodowanych nie jest w stanie rzetelnie udowodnić swoich strat w związku z czym spotyka się z częstymi odmowami zakładów ubezpieczeń. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie zebrać dokumentacji – skontaktuj się z profesjonalną kancelarią odszkodowawczą.

Autorem zagadnienia jest Campter Odszkodowania, lider w dochodzeniu odszkodowań w Polsce i za granicą.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Wyślij zgłoszenie>>