Strona główna Aktualności Sprzedaż samochodu osobowego po 1 stycznia 2014 r. – skutki w podatku...

Sprzedaż samochodu osobowego po 1 stycznia 2014 r. – skutki w podatku VAT

943
PODZIEL SIĘ

Jak już informowaliśmy tutaj od dnia 1 stycznia 2014 r. uległy zmianie przepisy Ustawy o podatku VAT m.in. w zakresie opodatkowania VAT sprzedaży towarów używanych. W skrócie od początku stycznia br. zwolnieniu od podatku VAT podlegać będzie co do zasady dostawa towarów „wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej” z VAT, oczywiście w sytuacji w której podatnik nie miał przy nabyciu takiego towaru prawa od odliczenia podatku naliczonego.

Zwolnienie takie na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o VAT obejmowało do końca poprzedniego roku na zasadzie wyjątku także używane samochody osobowe, od których dokonano odliczenia podatku VAT (5.000 zł./6.000 zł.) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku VAT.

Istniało ryzyko, że zwolnienie to nie zostanie utrzymane w dalszym ciągu, jednakże w dniu 20 grudnia 2013 r. Minister Finansów wydał Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722), opublikowane w dniu 31 grudnia 2013 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 20) w/w Rozporządzenia ustawodawca podatkowy zwolnił od początku br. od podatku VAT (…) dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku: a) określonej w fakturze (…) – nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł”.

W związku z powyższym także i teraz firmy będą mogły sprzedawać takie pojazdy bez podatku VAT, tak jak to miało miejsce do 31.12.2013 r. Istotne jest przy tym, że ze względu na likwidację przepisu wskazującego na definicję towaru używanego, nie będzie już konieczności używania samochodu przed dokonaniem sprzedaży przez okres co najmniej 6 miesięcy. Samochód będzie można sprzedać z korzystnym zwolnieniem od podatku VAT nawet kilka dni po nabyciu pojazdu.  

Gorzej natomiast w świetle nowelizacji przepisów Ustawy o VAT przedstawiać się będzie sytuacja posiadaczy samochodów, które zostały nabyte np. od osób fizycznych (tj. bez prawa do odliczenia podatku VAT), lub jako zwolnione od VAT. W stosunku do takich samochodów zastosowanie znajdować będzie niestety zasada ogólna opisana na wstępie tj. będą one zwolnione od podatku VAT tylko jeśli służyć będą wyłącznie czynnościom zwolnionym od VAT. W innych przypadkach cenę sprzedaży trzeba będzie powiększyć o 23% podatek VAT.

WW.