Strona główna Aktualności Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka – interpretacja ogólna Ministra Finansów

1415
PODZIEL SIĘ
sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka Lexagit.pl porady prawne online

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka w wielu przypadkach rodziła szereg problemów podatkowych. Ich przyczyną były dotychczasowe poglądy organów podatkowych, które w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od śmierci jednego z małżonków kazały płacić podatek od sprzedaży odziedziczonego udziału. Dotyczyło to również przypadków w których nabycie nieruchomości nastąpiło dawno temu do majątku wspólnego małżonków.

Jakie jest obecne stanowisko Ministerstwa w zakresie sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka?

W dniu 6 lutego 2018 r.  Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe wydał interpretację ogólną Nr DD2.8201.3.2017.KBF (Dz. Urz. MF z  2018 r., poz.9) w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości.

W interpretacji tej Minister Finansów wskazał, że przypadku sprzedaży nieruchomości, która została nabyta w przeszłości do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, a sprzedana po śmierci jednego z małżonków – termin 5-cioletni uprawniający do zwolnienia takiej sprzedaży od podatku dochodowego od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego w którym nieruchomość została nabyta do majątku wspólnego małżonków (tj. jeszcze za życia obojga małżonków).

Śmierć jednego z małżonków nie wiąże się zatem z nabyciem przez drugiego z małżonków udziału w nieruchomości.

Podsumowanie stanowiska Ministra Finansów

Podsumowując swoje stanowisko w sprawie MF stwierdził, że:

  • „Uwzględniając dominującą linię orzeczniczą w zakresie omawianego zagadnienia, a w szczególności uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r. sygn. akt II FPS 2/17, stwierdzam, że jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków”.
  • „Powyższa interpretacja uwzględnia szczególny charakter wspólności majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że małżonkowie mają prawo do całej nieruchomości objętej wspólnością majątkową i nie można określić przypadających na każdego z małżonków udziałów w tej wspólności w czasie jej trwania”.
  • „Stąd dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się, że w momencie śmierci jednego z małżonków nie następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez drugiego małżonka, jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową”.

O powołanej powyżej uchwale NSA z dnia 15.05.2017 r. pisaliśmy już w artykule pt. „Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka – ważna uchwała NSA – możesz odzyskać podatek!”

Niewątpliwie zatem w oparciu także i o tę interpretację ogólną Ministerstwa Finansów, wszyscy którzy zapłacili podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia nieruchomości w warunkach opisanych powyżej mają szanse na odzyskanie podatku. Trzeba tylko wystąpić z właściwym wnioskiem.

Pełny tekst interpretacji dostępny pod tym LINKIEM.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.

Małgorzata Gach – radca prawny i doradca podatkowy – Kancelaria Prawna Gach, Mizińska w Krakowie – autorka bloga Prawo dla księgowych

Kancelaria Prawna GACH MIZINSKA