Strona główna Ogólna Sprzedaż długu – skuteczny sposób odzyskania należności

Sprzedaż długu – skuteczny sposób odzyskania należności

914
PODZIEL SIĘ

Problemy coraz większej liczby przedsiębiorców wynikają z nieregularnego wpływu środków z tytułu wystawionych faktur. Skutkuje to zaburzeniem płynności finansowej firmy oraz negatywnie wpływa na jej funkcjonowanie. Bez bieżących środków przedsiębiorcy nie mogą rozwijać swojego biznesu i wykorzystywać często chwilowych szans, jakie daje rynek. Co więcej, zatory płatnicze mogą doprowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa nawet do nieoczekiwanego zakończenia działalności. Istnieją jednak sposoby na szybkie odzyskanie należnych środków.

Gotówka zamiast długu
Jednym ze sposobów na szybkie upłynnienie długu jest jego sprzedaż. Największą zaletą tego rozwiązania, jest natychmiastowy wpływ gotówki w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności. Proces ten może być prowadzony regularnie w ramach faktoringu, a także w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży długu należy określić priorytet firmy. Jeżeli dla optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa konieczne są systematycznie wpływające środki obrotowe – sprzedaż długu jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli jednak czas nie jest czynnikiem decydującym, można rozważyć podjęcie alternatywnych działań, np. windykacji.

Firmy korzystają ze sprzedaży należności wyspecjalizowanemu podmiotowi zarówno w przypadku należności wymagalnych, jak i niewymagalnych. Na usługi zewnętrznych firm faktoringowych decydują się wierzyciele, którzy mieli problemy z samodzielnym odzyskaniem środków od dłużnika, a utrzymywanie zamrożonego kapitału stanowi znaczne utrudnienie w realizacji własnych celów. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby sprzedać należności jest udokumentowanie istnienia i bezsporności długu.

Pomoc fachowców
Jeśli przygotowanie takich „dowodów” będzie niemożliwe, warto rozważyć zlecenie windykacji firmie zewnętrznej. Usługa ta może być bardzo skuteczna dzięki zastosowaniu indywidualnego scenariusza działań dla każdej wierzytelności. Zlecając odzyskanie długu firmie windykacyjnej, wierzyciel otrzymuje kompleksową obsługę, a także odciąża swoich pracowników. W przypadku braku polubownej zapłaty, firma windykacyjna przeprowadzi w naszym imieniu postępowanie sądowe (często kredytując koszty wpisu sądowego) skutkujące nakazem zapłaty oraz postępowanie egzekucyjne. Regułą jest już wynagrodzenie naliczane na zasadzie success fee, czyli wyłącznie na podstawie kwot faktycznie odzyskanych.

Ciekawym rozwiązaniem łączącym zalety zarówno windykacji, jak również faktoringu, jest windykacja z opcją zaliczkowego finansowania przyszłych spłat od dłużnika. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo otrzymuje potrzebną mu gotówkę bezpośrednio po podpisaniu umowy, a firma windykacyjna konsekwentnie prowadzi działania, bez względu na mnożenie zarzutów przez dłużnika.

Autor: Michał Kolmasiak, Wiceprezes Zarządu PRAGMA INKASO SA