Strona główna Aktualności Sprawdzaj kontrahenta – inaczej możesz mieć problemy z VAT!

Sprawdzaj kontrahenta – inaczej możesz mieć problemy z VAT!

1831
PODZIEL SIĘ

Jak wiadomo w wyniku zmiany przepisów w styczniu fiskus wykreślił z rejestru podatników VAT nawet kilka tysięcy firm. To zwróciło uwagę przedsiębiorców na konieczność ustalenia w jaki sposób można kontrolować czy ich kontrahent jest jeszcze wciąż zarejestrowany jako podatnik VAT. Status podatnika VAT jest zatem bardzo istotny.

Potrzeba kontroli wynika z faktu, że dokonanie transakcji z kontrahentem niezarejestrowanym może spowodować nieprzyjemne konsekwencja dla przedsiębiorcy. W przypadku, gdy kontrahent nie jest zarejestrowany organy podatkowe mają prawo zakwestionować prawo do odliczenia podatku z faktury zakupowej, do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów czy nawet podejrzewać, że podatnik uczestniczy w mechanizmie wyłudzenia VAT.

Do weryfikacji podatników w podstawowym zakresie wykorzystać można usługę pt. Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/. Jest to powszechnie dostępna platforma umożliwiająca sprawdzenie czy ich kontrahenci są: 1) podatnikami VAT, 2) czynnymi podatnikami VAT, czy 3) podatnikami VAT zwolnionymi.

Sprawdzenie wymaga wprowadzenia w odpowiednie pole identyfikatora podatkowego NIP sprawdzanego podatnika. Istnieje także możliwość dokonania wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podatnika VAT. Wydruk ten jest jednak dokonywany na dzień weryfikacji, brak jest natomiast informacji od kiedy dany podatnik posiada określony status. Ustalenie statusu podatnika VAT wymaga zatem częstego sprawdzania ww. bazy. Usługa ta jest dostępna z każdego miejsca.

Sprawdzenie statusu podatnika VAT oraz tego czy faktycznie taki podmiot w ogóle istnieje jest o tyle istotne, że od 1 stycznia 2017 roku zostały wprowadzone kary w wysokości 100% za zawyżenia podatku naliczonego do odliczenia, gdy do zawyżenia doszło w transakcji zawartej z podmiotem, który nie istnieje.

W Polsce sprawdza się kontrahentów w bazach KRS oraz CEIDG. Z kolei zagranicznych przedsiębiorców można zweryfikować w bazie VIES czy lokalnych bazach nierzetelnych podatników.

Zaznaczyć też trzeba, że jeśli podatnik został wykreślony z rejestru VAT np. na skutek błędnej decyzji organu podatkowego, to o ile sam tego faktu nie zauważył należałoby mu zwrócić na to uwagę. Być może uda mu się doprowadzić do przywrócenia statusu podatnika VAT. Cofnięcie całej procedury pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji wynikających z różnych interpretacji przepisów, z których wynika uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.

 

WW.