Strona główna Ogólna Sposoby finansowania: Leasing czy kredyt?

Sposoby finansowania: Leasing czy kredyt?

778
PODZIEL SIĘ

Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysków. Aby jednak osiągnąć ten cel, najpierw trzeba zainwestować pieniądze. Inwestycje to dziś nie tylko sposób na rozwój, ale często jedyna szansa na przetrwanie. Znalezienie optymalnego źródła finansowania jest kluczową sprawą dla każdego przedsiębiorstwa.

Zastanawiając się, co jest lepsze – leasing czy kredyt, szybko dojdziemy do wniosku, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakie kryteria oceny bierze pod uwagę dany przedsiębiorca.

Dla wielu przedsiębiorców leasing nie jest jedyną z dwóch rozważanych opcji ale po prostu jedyną alternatywą. Dzieje się tak dlatego, że do podpisania umowy kredytowej wymagane jest znacznie więcej dokumentów i zabezpieczeń. W większości przypadków firmy leasingowe są bardziej elastyczne niż banki. Leasing dostępny jest właściwie dla wszystkich przedsiębiorstw, nawet tych, które nie mogą się wykazać odpowiednią historią kredytową.

Leasing – zalety i wady
Wymieniając zalety leasingu (operacyjnego) najczęściej wskazuje się na korzyści w obszarze podatku dochodowego. W koszty uzyskania przychodu można wrzucić czynsz inicjalny, ratę, opłaty i prowizje związane z umową oraz koszty użytkowania. Ponieważ zakup nie jest finansowany ze środków własnych, przyczynia się do zwiększenia płynności przedsiębiorstwa i w mniejszym stopniu niż kredyt obciąża zdolność kredytową przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia jest również uproszczona procedura zawierania transakcji, a w wielu przypadkach możliwość korzystania z atrakcyjnych pakietów ubezpieczeniowych oraz licznych usług okołoleasingowych. Do podpisania umowy wystarczy niski wkład własny, a spłata rat może być realizowana ze środków wypracowanych przez przedmiot leasingu.

Decydując się na leasing przedsiębiorca musi jednak brać pod uwagę, że wysokość wnoszonych opłat bardzo często znacznie przekracza 100% ceny zakupu. Sporą niedogodnością jest również brak możliwości rozliczenia podatku VAT z góry. W razie opóźnień w płatnościach leasingodawca, na mocy przysługujących mu uprawnień, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Kredyt – zalety i wady
Na korzyść kredytu przemawia natomiast możliwość kredytowania zarówno rzeczy nowych, jaki i używanych oraz rzeczy o znacznej wartości, co w przypadku leasingu bywa trudne do osiągnięcia. Przy kredycie przedsiębiorca ma prawo do jednorazowej, korzystnej amortyzacji środków trwałych, a w stosunku do przedmiotów używanych może zastosować wyższe stawki amortyzacji. Podatek VAT jest rozliczany od razu, z góry.
Jeśli chodzi o wady kredytu, na pierwszy plan wysuwają się mniejsze niż w przypadku leasingu koszty uzyskania przychodu (odpisy amortyzacyjne, codzienne koszty użytkowania, prowizje bankowe) oraz większe niż w przypadku leasingu obciążenie zdolności kredytowej.

Jak widać, żaden z dwóch opisanych powyżej sposobów finansowania nie jest pozbawiony wad. Jak więc wybrać właściwie? Wydaje się, że jedyny sposób to podejmując decyzję mieć na uwadze przede wszystkim specyfikę i wymagania własnego przedsiębiorstwa.