Strona główna Aktualności Spółki komandytowo-akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r.

Spółki komandytowo-akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r.

811
PODZIEL SIĘ

Jak się należało spodziewać tym razem ustawodawca zdążył dopełnić wszystkich formalności niezbędnych do objęcia od 1 stycznia 2014 r. spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W dniu 26 listopada br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa ta ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387).

Tym samym od dnia 1 stycznia 2014 r. nie tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki akcyjne ale także spółki komandytowo-akcyjne będą opłacały podatek dochodowy od osób prawnych. Zmiany te nie dotknęły szczęśliwie spółek komandytowych, choć jak informowaliśmy batalia w tym zakresie toczyła się praktycznie do końca.

Utrata korzystnych zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych niewątpliwe spowoduje utratę zainteresowania tym typem spółek ze strony przedsiębiorców. Nadal jednak będą istnieć spółki utworzone szczególnie w ostatnim czasie dla przedłużenia możliwości korzystania z optymalizacji dochodów uzyskiwanych przez tego typu podmioty. Co do innych spółek, być może celowe byłoby ich przekształcenie w spółki komandytowe – prostsze w funkcjonowaniu, i co ważniejsze opodatkowane tylko jeden raz na poziomie samych wspólników takiego podmiotu.

 ww