Strona główna Słownik Spółka S-24

Spółka S-24

1527
PODZIEL SIĘ
Spółka S-24

Z dniem 1 stycznia 2012 r., w związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, możliwe jest zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. System ten ma umożliwić rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 1 dnia.

Zgodnie z nowym art. 1571 k.s.h. zawarcie umowy spółki z o.o. jest możliwe online, dzięki wykorzystaniu wzorca udostępnionego na stronie internetowej (którego nie można modyfikować, wypełnia się jedynie dostępne pola i wybiera warianty uregulowań).

Dla założenia spółki z o.o. przez Internet konieczne są następujące czynności:

  • zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przy wykorzystaniu wzorca umowy), czyli wypełnienie formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika,
  • podpisanie wniosku podpisem elektronicznym (nie musi być to jednak bezpieczny certyfikowany podpis elektroniczny, o którym mowa w ustawie o podpisie elektronicznym, wystarczy jedynie użyć danych do konta w systemie S-24, czyli nazwy użytkownika i hasła), każdy ze wspólników musi mieć własne konto i podpisać wniosek, podpisanie umowy spółki przez pierwszego użytkownika, powoduje brak możliwości zmiany treści umowy,
  • podpisanie listy wspólników (formularza listy wspólników dostępnego online) przez uprawnionych użytkowników (członków zarządu) z użyciem podpisu elektronicznego (nazwy użytkownika i hasła),
  • podpisanie oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (formularza oświadczenia o wniesieniu wkładów dostępnego online) przez uprawnionych użytkowników (wszystkich członków zarządu), z użyciem podpisu elektronicznego (nazwy użytkownika i hasła).

Kapitał zakładowy w spółce zakładanej w omawiany sposób można pokryć jedynie wkładami pieniężnymi.