Strona główna Słownik Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa

3713
PODZIEL SIĘ
Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa jest to spółka handlowa. Może zostać utworzona nie tylko w celu gospodarczym. Przykładowo działalność w formie spółki kapitałowej (spółka akcyjna) mogą wykonywać towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń.

Jakie spółki zaliczamy do spółek kapitałowych

Do spółek kapitałowych należy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna. Ogólne normy prawne dotyczące spółek kapitałowych zostały zawarte w art. 11- 21 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).

Zobacz: #Poznaj się na spółkach – PORÓWNYWARKA SPÓŁEK

Umowa spółki kapitałowej – w jakiej formie

Umowa spółki lub jej statut powinny być zawarte w formie aktu notarialnego albo przy wykorzystaniu wzorca umowy – w systemie S24.

Kiedy powstaje spółka kapitałowa?

Spółka kapitałowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Do czasu rejestracji w KRS może prowadzić działalność gospodarcza jako tzw. spółka kapitałowa „w organizacji”.

Od 1 lipca 2021 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować wyłącznie elektronicznie:

Czym charakteryzuje się kapitałowa spółka handlowa?

Kapitałowa spółka handlowa posiada kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5.000 zł. Natomiast kapitał zakładowy spółki akcyjnej – co najmniej 100.000 zł. Jest on podzielony na udziały w sp. z o.o. albo na akcje w spółce akcyjnej.

Pomiędzy powstaniem spółki, a jej wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS spółka kapitałowa funkcjonuje w tzw. „organizacji”. Tak jest z chwilą zawarcia umowy sp. z o.o.  i  prostej  spółki akcyjnej oraz zawiązania spółki akcyjnej do czasu rejestracji w KRS.

Ponadto posiada osobowość prawną. Oznacza to, że może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, występować w sądzie jako strona (powód lub pozwany). Organy spółki (np. zarząd) prowadzą sprawy spółki kapitałowej oraz ją reprezentują. Za zaciągnięte zobowiązania spółka kapitałowa ponosi odpowiedzialność całym swym majątkiem. Wspólnicy ani też akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Istotne!

Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej, jeżeli występują przesłanki z art. 21 § 1.k.s.h.

Ważne! 

Spółka kapitałowa może powstać i istnieć jako spółka jednoosobowa z o.o. lub akcyjna.

Więcej informacji TUTAJ.

Podstawa prawna:

Art. 4 § 1pkt 3, art. 11 § 1, art. 12, art. 21 § 1, art. 151 § 1 – 152, art. 154 § 1, art. 157(1) § 1, art. 201 § 1, art. 301 § 5 – art. 302, art. 308 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2020.1526)

Stan prawny na dzień 8 marca 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek