Strona główna Ogólna Split akcji

Split akcji

1083
PODZIEL SIĘ

Split akcji jest to operacja na akcjach polegająca na zmniejszeniu wartości nominalne akcji, w efekcie czego następuje proporcjonalne zwiększenie ich liczby.

Przykładowo:

 split akcji w spółce której kapitał zakładowy składa się z 1200 akcji o wartości nominalnej 300 zł może polegać na zwiększeniu liczby akcji do 3600 i ustaleniu ich ceny nominalnej na 100 zł (split w proporcji 1/3).

Przy przeprowadzaniu splitu wysokość kapitału zakładowego oraz skład akcjonariatu pozostaje niezmienny. Przeprowadzenie splitu akcji wiąże się z koniecznością zmiany statutu w zakresie zmiany liczby akcji oraz ich wartości nominalnej. Należy pamiętać, że art. 308 § 2 ksh ustanawia minimalną wartość nominalną akcji – w obecnym stanie prawnym wynosi ona 1 grosz – w rezultacie realizacji splitu wartość akcji nie może być niższa od tej wartości.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWarrant
Następny artykułAdministrator zastawu