Strona główna Aktualności Specjalny portal informacyjny UOKiK

Specjalny portal informacyjny UOKiK

1007
PODZIEL SIĘ

Osoby, które w przeszłości przystąpiły do polis ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym w takich podmiotach jak AXA, Generali, Pramerica, Aegon i w wielu innych – uzyskały w ostatnim czasie możliwość bieżącego śledzenia działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tych tematach na nowym portalu informacyjnym UOKiK.

Nowy portal informacyjny działa pod adresem https://finanse.uokik.gov.pl/ufk

UOKiK polisy ubezpieczeniowe – przypomnijmy na czym polega problem….

Otóż w przypadku polis ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym zastrzeżenia najpierw klientów, a następnie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów budziły przepisy przewidujące pobieranie bardzo wysokich opłat likwidacyjnych z tytułu częściowego lub całkowitego wycofania się z polisy tj. wykupu wartości polisy ze środków zgromadzonych na rachunku.

UOKiK zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia – głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych. Zdaniem UOKIK koszty takie powinny one obciążać w głównej mierze ubezpieczycieli, a ich poniesienie stanowi zwyczajne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

UOKiK w wielu prowadzonych postępowaniach uznał tego typu zapisy za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. , Nr 153, poz. 1503 ze zm.), i zobowiązał towarzystwa ubezpieczeniowe do usunięcia naruszeń w szczególności poprzez:

1) zasadniczą zmianę zasad naliczania opłat z tytułu częściowego lub całościowego wykupu polisy,

2) przesłanie klientom towarzystw informacji o orzeczeniu UOKiK oraz w szczególności o możliwości podpisania przez klientów aneksów do już istniejących umów wprowadzających nowe korzystne rozwiązania.

Portal UOKiK, o którym mowa powyżej umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z decyzjami UOKiK w temacie opłat likwidacyjnych dotyczących takich podmiotów jak: Uniqua, Compensa, MetLife, PKO Życie itp.

Oprócz tego na portalu odnaleźć można kalendarium najnowszych wydarzeń w zakresie zarówno działań UOKiK jak i sądów powszechnych w temacie polis ubezpieczeniowych z funduszem ubezpieczeniowym oraz formularz kontaktowy w zakresie innych stwierdzonych naruszeń.

Zainteresowani ww. tematyką uzyskali zatem możliwość prostego wyszukiwania informacji w zakresie tego typu polis, bez konieczności przeszukiwania szerokiej bazy orzeczeń UOKiK.

 WW.