Strona główna Ogólna Składki na ZUS od jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Składki na ZUS od jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1834
PODZIEL SIĘ

Oczywiste jest, że obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne podlegają osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne będące wspólnikami spółek osobowych tj. np. spółek jawnych czy komandytowych.

Tymczasem Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. z dn. 10 listopada 2009 roku, Dz. U. nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej: ustawa), wskazuje w treści art. 8 ust. 6 pkt 4), że także wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Przepis ten przesądza zatem o tym, że jeśli dana osoba fizyczna pozostaje właścicielem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to z punktu widzenia przepisów Zus-owskich jest traktowana tak samo jak prowadząca samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W każdym takim przypadku to wspólnik, jako ubezpieczony, zobowiązany jest do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne. Powinien więc sam zgłosić się w ZUS jako płatnik składek oraz jako ubezpieczony.

Aby uniknąć takiej sytuacji tj. obligatoryjnego podlegania składkom emerytalnym i rentowym oraz składkom zdrowotnym najprościej byłoby doprowadzić do pojawienia się w spółce drugiego jeszcze wspólnika, tak aby nie było już mowy o „jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”. Można to zrealizować chociażby poprzez darowiznę jednego udziału w spółce z o.o. najkorzystniej na rzecz osoby fizycznej zaliczanej do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Do ww. I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst jedn. z 2009, Dz.U. Nr 93, poz. 768 ze zm.) darowizny pomiędzy osobami zaliczanymi właśnie do I grupy podatkowej korzystają ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Realizując tę operację pamiętać należy o dwóch kwestiach, a mianowicie: 1) umowa darowizny udziałów wymaga co najmniej formy z podpisem notarialnie poświadczonym (naturalnie najkorzystniej w związku z treścią art. 890 § 1 K.c. byłoby dokonanie darowizny w formie aktu notarialnego), 2) w przypadku zachowania jedynie formy z podpisem notarialnie poświadczonym dla zachowania zwolnienia ww. darowizny od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn należy pamiętać o zgłoszeniu przez obdarowanego nabycia udziału w spółce z o.o. – do właściwego organu podatkowego na druku SD – Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. zawarcia umowy darowizny lub faktycznego wykonania darowizny.

WW.