Skarga do Sądu administracyjnego – co powinna zawierać?

Sąd administracyjny wszczyna postępowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot. Skarga do Sądu administracyjnego powinna zostać wniesiona w sposób pośredni, czyli za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 §1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej PPSA). Skarga do sądu administracyjnego – jako pierwsze pismo w … Czytaj dalej Skarga do Sądu administracyjnego – co powinna zawierać?