Strona główna Działalność gospodarcza Sejm przyjął nowe Prawo Restrukturyzacyjne

Sejm przyjął nowe Prawo Restrukturyzacyjne

954
PODZIEL SIĘ

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się informacja, że Sejm RP w dniu 9 kwietnia 2015 r. przyjął nową ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Przebieg procesu legislacyjnego dostępny pod tym linkiem.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości Prawo restrukturyzacyjne powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. a celem ustawy jest:

1)   Zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli,

2)   Zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych,

3)   Wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,

4)   Zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,

5)   Maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości,

6)   Odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych,

7)   Realizacja polityki „nowej szansy” – zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych,

8)   Zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych.

Zakłada się, że ustawa tą ustawą zostanie wprowadzona samodzielna nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne oraz wprowadzone istotne zmiany do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz kilku innych ustaw.

Ustawa wprowadzać będzie cztery nowe instytucje restrukturyzacyjne tj.

1)   Postępowanie o zatwierdzenie układu

2)   Przyspieszone postępowanie układowe,

3)   Postępowanie układowe

4)   Postępowanie sanacyjne

Ustawa zakłada także uproszczenie i odformalizowanie postępowania oraz istotną informatyzację postępowania (w tym utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU).

Postanowieniom nowego aktu prawnego postaramy się wkrótce szczegółowiej przyjrzeć.

WW.