Strona główna Podatki Rzeczowe rozliczenie umorzenia jednak opodatkowane VAT (I FPS 6/15)

Rzeczowe rozliczenie umorzenia jednak opodatkowane VAT (I FPS 6/15)

1048
PODZIEL SIĘ

Jakiś czas temu pisaliśmy o wystąpieniu do pytaniem do NSA w temacie podatku VAT od rzeczowego rozliczenia dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o.

W dniu 16.11.2015 r. ukazała się uchwała w ww. temacie zapadła w składzie 7 sędziów NSA (sprawa sygn. akt I FPS 6/15). Uchwała ta nie jest jednak korzystna dla podatników, ponieważ NSA uznał, że:

„Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm)”.

Uzasadniając swoje stanowisko NSA uznał, że pojęcie dostawy z przepisów Ustawy o podatku VAT obejmuje czynności wiążące się z faktycznym przekazaniem dysponowania rzeczą. Dalej Sąd uznał, że „W sytuacji, gdy w zamian za zbyte przez wspólnika udziały, mające określoną wartość, w ramach instytucji umorzenia udziałów, spółka przekazuje wspólnikowi towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.t.u., to w ramach tej instytucji dochodzi do dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku 7 ust. 1 u.p.t.u. Dochodzi bowiem w tym przypadku do przeniesienia przez spółkę na rzecz wspólnika prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel. Przeniesienie to jest odpłatne, gdyż spółka uzyskuje w zamian udziały, które mają określoną wartość nie tylko nominalną. Nie ma przy tym znaczenia, że czynność ta odbywa się w ramach instytucji umorzenia udziałów”.

Analizując dalej regulacje prawne Sąd odwołał się do argumentu, zgodnie z którym jeśli wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki podlega podatkowi VAT, to taka sama zasada powinna znajdować zastosowanie także przy przekazaniu nieruchomości przez spółkę w zamian za nabyte od wspólnika udziały. NSA stwierdził również, że przyjęcie odmiennego stanowiska stanowiłoby naruszenie zasady powszechności wynikającej z art. 1 ust. 2 Dyrektywy 112 a okoliczność, iż chodzi tutaj o dostawę nie dokonywaną w istocie w ramach działalności gospodarczej podmiotu ale o czynność restrukturyzacyjną nie znalazła uznania w oczach rozszerzonego składu NSA.

WW.