Strona główna Aktualności Rejestr spadkowy – uwaga nowe przepisy

Rejestr spadkowy – uwaga nowe przepisy

1979
PODZIEL SIĘ

Kancelaria Prezydenta poinformowała ostatnio o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji przepisów cywilnych i Prawa o notariacie.

Chodzi tutaj dokładnie o Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych.

Zmiana ta dotyczy rejestru spadkowego.

Co to jest rejestr spadkowy

Rejestr spadkowy to publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, gdzie gromadzone są informacje o sądowych postanowieniach stwierdzających nabycie spadku oraz dokonywanych przez notariuszy aktach poświadczeniach dziedziczenia potwierdzających prawa do spadku.

Rejestr spadkowy co zmienia nowelizacja

Ustawa poszerza Rejestr Spadkowy dodatkowo o orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, uchylenia lub sprostowania europejskich poświadczeń spadkowych.

Zgodnie z komunikatem na stronie internetowej Prezydenta RP ustawa nakłada na sądy obowiązek niezwłocznego wpisania do Rejestru Spadkowego postanowienia o wydaniu, sprostowaniu lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spadkowego albo o zawieszeniu jego skutków, jak również dalszych postanowień w tym przedmiocie. Stosownie do przepisu przejściowego obowiązek ten zaktualizuje się w przypadku tych postępowań, które zostaną wszczęte po wejściu w życie ustawy. Ponadto, analogicznym obowiązkiem zostaną obciążeni notariusze dokonujący czynności sporządzenia europejskiego poświadczenia spadkowego bądź czynności sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia jego skutków. Za samo dokonanie wpisu pobierane będą opłaty w wysokości określonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Zmienione przepisy mają wejdą w życie 8 września. 

Wprowadzenie rejestru spadkowego to etap informatyzacji kwestii spadkowych. Już od 2009 roku działa rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia, który informuje o miejscu przetrzymywania sporządzonych notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia.

Natomiast w zeszłym roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, dzięki której  dostosowano polskie prawo do unijnego rozporządzenia o Europejskim Poświadczeniu Spadkowym (EPS). EPS umożliwia skuteczne zakończenie transgranicznej sprawy spadkowej. Wpis do EPS może dokonać z urzędu sąd albo notariusz wydający to poświadczenie.

Zmiany te pozwalają na to, aby sprawy spadkowe po osobie mającej majątek lub krewnych w różnych państwach UE zostały rozstrzygnięte przez jeden sąd i według zasad prawnych tylko jednego z państw. 

Zmiana przepisów ma przede wszystkim na celu zapobieganie wielokrotnemu orzekaniu w tej samej sprawie.

WW.