Strona główna Aktualności Raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

1177
PODZIEL SIĘ

W dniu 22 marca 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz.U. poz. 287). Akt ten dokładnie określa jakie wytyczne powinien spełniać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Warto podkreślić, że rozporządzenie Ministra Rozwoju z 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz.U. poz. 287) zostało wydane na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,poz. 1232, ze zm.).

Przepisy Rozporządzenia wykonawczego do Prawa ochrony środowiska szczegółowo wskazują co powinno znaleźć się w raporcie o bezpieczeństwie. Tymi obowiązkowymi składnikami są informacje o zakładzie (takie jak: rodzaj jego działalności, sposób organizacji czy istniejący system zarządzania, które mają wpływ na zapobieganie poważnym awariom przemysłowym). Dalej raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powinien obejmować opis instalacji takiego zakładu z uwzględnieniem  miejsc niebezpiecznych, które są wymienione w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, dalej opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii, a także informacje o środkach koniecznych do zapobiegania awariom.

Dalej istotne jest podanie danych takich jak opis substancji niebezpiecznych, informacje o wdrożeniu poprzez system zarządzania bezpieczeństwem programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym wraz z potwierdzeniem ich skuteczności, opis systemów, środków i działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej. Raport o bezpieczeństwie musi także zawierać wiadomość o opracowanym wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym przez prowadzącego zakład oraz o dostarczeniu informacji do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Istotne są także informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazwy podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie.

Należy pamiętać, że raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powinien być sporządzony w formie papierowej.

WW.