Strona główna Aktualności Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – czym jest i jakie będzie miał...

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – czym jest i jakie będzie miał zadania do zrealizowania (cz. 1)

1917
PODZIEL SIĘ
Punkt Informacji dla przedsiębiorców Lexagit.pl porady prawne online

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu. Tworzy ją pakiet pięciu ustaw.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Co nowego wnosi Konstytucja biznesu – https://lexagit.pl/nowego-wnosi-konstytucja-biznesu/

Jedną z nich jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647). 

Regulacja prawna

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy jest miejscem w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać  informacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie realizował  on zadania Pojedynczego Punktu Kontaktowego (źródło: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-europie/rola-punktow-kontaktowych).

Z art. 51 ust. 1. niniejszej ustawy wynika, że prowadzi go minister właściwy do spraw gospodarki obecnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii w  systemie teleinformatycznym oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.  

Zadania Punktu  Informacji dla Przedsiębiorcy

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy będzie realizował wiele zadań.  Przedsiębiorcy  uzyskają w nim informacje na temat:

  • Podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • załatwiania spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (wymagane dokumenty i stosowne ),
  • świadczenia usług transgranicznych (np. działalność usługowa w Polsce z możliwością prowadzenia jej również w innym kraju UE bez konieczności zakładania firmy za granicą),
  • wydawania europejskiej legitymacji zawodowej.

„Punkt nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Co ważne, do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy nawet w najdrobniejszych sprawach” – zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (źródło – https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/juz-30-kwietnia-2018-r-zacznie-obowiazywac-konstytucja-biznesu/).

Załatwianie przez przedsiębiorców spraw drogą elektroniczna za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy – czy jest możliwe?

Z dniem 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy  mogą  składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Punktu wnioski  w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu:

  • w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych (art. 52 ust. 2 ustawy).

Co ważne, Punkt umożliwia uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu (art. 52 ust. 9 ustawy), a „w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty” (art. 57 ustawy).
W tym dniu bowiem zacznie działać Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy Wchodzi  wtedy w życie art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 tej ustawy.

W części kolejnej – dalsze informacje na temat działania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

– art. 51 ust. 1, art. 52, art. 57 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).

Stan prawny na dzień 20 czerwca 2018 r.


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA