Strona główna Ogólna Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną...

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną – bez skutków podatkowych w podatku dochodowym

694
PODZIEL SIĘ

Od lipca 2011 roku istnieje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. 

W porównaniu z procesami przekształcenia spółek – instytucja przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jest bardzo świeża. Powodowało to pewną nieufność przedsiębiorców – podatników, tym bardziej, że nie wszystkie przepisy dotyczące przekształcenia były odpowiednio precyzyjnie sformułowane. Wydaje się, że obecnie większość problemów w tym zakresie została normatywnie załatwiona, a procesy przekształceń pozostają zdecydowanie częstsze. O zaletach tego typu przekształcenia była mowa m.in. tutaj.

W zakresie skutków podatkowych tego typu przekształcenia wypowiadał się ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-43/14/AB.

W interpretacji tej organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym Konstrukcja przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową nie została w sposób szczególny uregulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W przypadku przekształcenia nie mamy do czynienia z powstaniem jakiegokolwiek przychodu, w szczególności przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Przy zaistnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego nie można mówić w szczególności o powstaniu przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż uznaje on za przychody z kapitałów pieniężnych nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (a więc aport), podczas gdy przy opisywanym przypadku mamy do czynienia z przekształceniem, które aportem nie jest. W związku z powyższym, opisane przekształcenie należy uznać na neutralne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 kwietnia 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-424/12/KB”.

Tym samym – organ podatkowy – analogicznie jak to ma miejsce w przypadku przekształceń spółek – potwierdził neutralność podatkową przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorcy mogą się zatem przekształcać w tego typu podmioty bez obaw, że organ podatkowy naliczy im podatek dochodowy.

GM.