Strona główna Inne Przekształcenie przedsiębiorcy a zezwolenie na skład podatkowy

Przekształcenie przedsiębiorcy a zezwolenie na skład podatkowy

1059
PODZIEL SIĘ

W dniu 30 sierpnia 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (IBPP4/4513-194/16-1/PK) wyjaśnił czy przedsiębiorca prowadzący stację benzynową planujący przekształcić firmę w spółkę z o.o. zachowa dotychczasowe zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych.

Stan faktyczny dotyczył wnioskodawcy wykonującego działalność w zakresie sprzedaży detalicznej paliw płynnych i sprzedaży akcesoriów we wskazanych sklepach przy stacjach paliw i jednocześnie prowadzącego skład podatkowy jako zarejestrowany odbiorca. Przedsiębiorca planował przekształcić firmę w jednoosobową spółkę z o.o.

W tej sytuacji przedsiębiorca zwrócił się z zapytaniem do organu podatkowego czy zezwolenia, które posiada obecnie, będą obowiązywać w nowo powstałej spółce. W jego przekonaniu winno tak się stać, ponieważ przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę powoduje przejście zezwoleń na spółkę w ramach sukcesji generalnej. Dodatkowo zapytał czy przekształcenie nie koliduje z przepisami o funkcjonowaniu składu podatkowego oraz składu zarejestrowanego odbiorcy, czy nadane numery akcyzowe dla wnioskodawcy również będą obowiązywać w spółce i czy nie trzeba będzie zmieniać zgłoszeń w systemie EMCS PL oraz nie będzie żadnych problemów z przemieszczaniem oraz nadzorem wyrobów akcyzowych?

Dyrektor IS w Katowicach wyjaśnił, że zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014 poz. 752) przedsiębiorca nie będzie zobowiązany ubiegać się o nowe zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego czy zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. W takiej sytuacji konieczne będzie powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianie danych podmiotu zarejestrowanego odbiorcy. Nowo powstała spółka będzie zobowiązana złożyć wniosek o aktualizację danych w systemie EMCS.

Należy podkreślić, że przekształcenie przedsiębiorcy odbędzie się zgodnie z art. 551 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037). Artykuł 5841 § 1 ksh stanowi, że „przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia)”, a art. 5842 § 1 ksh, że „spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego”. Natomiast sukcesję na gruncie prawa podatkowego regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisy dotyczące poszczególnych podatków.

Podsumowując w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową spółka nie będzie zobowiązana ubiegać się o nowe zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i zezwolenie zarejestrowanego odbiorcy. Jednocześnie zachowa ona dotychczasowe numery akcyzowe wydane dla prowadzącego skład podatkowy, dla składu podatkowego oraz zarejestrowanego odbiorcy. Spółka powinna natomiast zawiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianie danych podmiotu oraz zaktualizować dane podmiotu w systemie EMCS.

 WW.