Strona główna Działalność gospodarcza Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – nowa książka wspólników GACH...

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – nowa książka wspólników GACH MIZIŃSKA

1436
PODZIEL SIĘ
nowa książka wspólników GACH MIZIŃSKA

„Zmiana firmy” czy „przekształcenie firmy w spółkę z o.o.” to sformułowania często zamiennie używane przez przedsiębiorców, którzy postanowili kontynuować działalność gospodarczą już nie w formule podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale spółki kapitałowej. Cel, tj. przejście z poziomu jednoosobowego przedsiębiorcy do spółki kapitałowej, a więc w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, może być osiągany na różne sposoby.

Nowa książka wspólników GACH MIZIŃSKA – główne zagadnienia

Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia? Jakie są korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie są podatkowe skutki przekształcenia?

Na te i inne pytania odpowiadają Małgorzata Gach i Joanna Mizińska – partnerzy kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA z Krakowa, w najnowszej wspólnej publikacji książkowej pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – kilka słów wstępu

Autorki na 192 stronach książki „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” opisujemy poszczególne etapy przekształcenia, których prawidłowe przejście skutkuje zatwierdzeniem przekształcenia i rejestracją spółki przez sąd, a także omawiamy alternatywne rozwiązanie jakim jest wniesienie (aport) przedsiębiorstwa osoby fizycznej (przedsiębiorcy jednoosobowego) jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wraz ze wskazaniem procedury wniesienia, skutków prawnych i podatkowych.

Istnienie możliwości utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. lub akcyjnej będącej faktycznym kontynuatorem działalności jednoosobowej to dla przedsiębiorców jeszcze i nadal novum. Generalnie pokutuje przekonanie, że co do zasady przedsiębiorca może zakończyć działalność w dotychczasowej formule i rozpocząć nową „starą” w ramach nowo założonej spółki. Jako, że w kancelarii mamy doświadczenie w skutecznej realizacji takich przekształceń, postanowiłyśmy wraz ze wspólniczką podzielić się z przedsiębiorcami jak w teorii i praktyce takowe przekształcenie można przeprowadzić. Podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie kiedy takie przekształcenie jest opłacalne dla przedsiębiorcy, jakie są jego plusy i minusy, gdzie można zyskać a gdzie stracić. To co kluczowe dla przedsiębiorców to to, aby decyzja o restrukturyzacji działalności była możliwie najbardziej świadoma i przemyślana. – mówi Joanna Mizińska, adwokat, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, współautorka książki pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”.

W książce opisujemy prawne aspekty klasycznego przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy zgodnie ze zmienionymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając aspekty podatkowe, oparte przede wszystkim na interpretacjach podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych. Poza tym opisujemy pokrótce rozwiązanie alternatywne związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki (formuła spółki dowolna, wg mnie natomiast najkorzystniejsza spółka komandytowa). Takie „przekształcenie” (oczywiście w ujęciu potocznym) także jest możliwe do przeprowadzenia i może zrealizować zamierzenia przedsiębiorcy. Wszystko zależy od celu jaki chcemy zrealizować, jaki mamy czas na realizację działań z tym związanych, a także budżet. – dodaje Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, współautorka książki pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”.

Suplement elektroniczny

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny zawierający wzory niezbędnych do przekształcenia działalności w spółkę dokumentów w formacie edytowalnym (MS Word):

  • Planu przekształcenia
  • Oświadczenia o przekształceniu
  • Aktu założycielskiego spółki (umowy spółki)
  • oraz formularzy KRS.

Szczegółowe informacje dotyczące książki

Książka dostępna jest w sprzedaży online na stronie „ODDK wydawnictwa dla biznesu” w formie tradycyjnej jak i e-booka (PDF).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi publikacji na stronie kancelarii – w artykule dowiesz się więcej szczegółów co znajduje się w książce, sprawdzisz SPIS TREŚCI, dowiesz się jakie 3 kluczowe modele „przekształcenia” przedsiębiorcy w spółkę kapitałową omawiamy w książce, a także jakie są korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, na które autorki zwracają uwagę. Dla zainteresowanych ważna informacja – kancelaria wraz z wydawnictwem udostępnia specjalny KOD RABATOWY uprawniający do 20% rabatu przy zakupie publikacji. 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA